nervus kardiyakus servikalis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nervus kardiyakus servikalis kelimesinin manası:

 1. Ganglion cervicale craniale'den plexus cardiacus’a giden sinir lifi.
 2. Ganglion cervicale craniale'den plexus cardiacus'a giden sinir lifi.

nervus kardiyakus servikalis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ramus laringofaringei: Ggi. cervicale craniale’den gırtlak ve yutak için ayrılan, plexus pharyngeus’un, atgillerde aynı zamanda hava kesesi sinir ağının oluşumuna katılan sinir lifleri. Ggi. cervicale craniale’den gırtlak ve yutak için ayrılan, plexus Devamını Oku

 • gangliya kardiyaka: Plexus cardiacus’a dağılmış, genellikle subepikardiyal olarak bulunan çok sayıda küçük sinir düğümü. Plexus cardiacus’a dağılmış, genellikle subepikardiyal olarak bulunan çok sayıda küçük sinir düğümü. Devamını Oku

 • nervus şiplanknikus imus: Bağımsız olarak son göğüs ganglion’dan çıkan ve plexus renalis’te sonlanan sinir. Bağımsız olarak son göğüs gangliyon’dan çıkan ve plexus renalis’te sonlanan sinir.Dgr.: anat. nervus splanchnicus imus Devamını Oku

 • nervus radialis: Plexus brachialis’ten çıkan en kalın sinir. Plexus brachialis’ten çıkan en kalın sinir.Dgr.: anat. nervus radialis Devamını Oku

 • nervus mediyanus: Plexus brachialis’ten çıkan en uzun sinir. Plexus brachialis’ten çıkan en uzun sinir.Dgr.: anat. nervus medianus Devamını Oku

 • nervus timpanikus: Nervus glossopharyngeus’un parasempatik ögelerini ganglion oticum’a ileten ince sinir. N. glossopharyngeus’un parasempatik ögelerini ganglion oticum’a ileten ince sinir.Dgr.: anat. nervus tympanicus Devamını Oku

 • nervus supraskapularis: Plexus brachialis’ten çıkan ve art.humeri’nin gerici kaslarını uyaran sinir. Plexus brachialis’ten çıkan ve art. humeri’nin gerici kaslarını uyaran sinir.Dgr.: anat. nervus suprascapularis Devamını Oku

 • nervus hipogastrikus: Ggi. mesentericum caudale’nin arka kenarından çıkan, sinir kollarının bir sinir hâlinde birleşmesiyle oluşan ve sonra plexus pelvinus’u oluşturan sinir. Ggi. mesentericum caudale’nin arka kenarından çıkan, sinir kollarının bir sinir h Devamını Oku

 • nervus depressor: Nervus vagus’un boyun kesiminde nervus laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir. N. vagus’un boyun kesiminde n. laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir.Dgr.: anat. nervus depressor Devamını Oku

 • nervus şiplanknikus mayor: Altıncı, yedinci ve sekizinci göğüs ganglion’larından ayrılan ilikli preganglioner liflerin birleşmesiyle oluşan, truncus sympathicus’tan ayrıldıktan sonra, ganglia coeliaca’da sonlanan sinir. Altıncı, yedinci ve sekizinci göğüs gangliyonlarından ayrılan ilikli pregangliyoner liflerin Devamını Oku

 • pleksus timpanikus: Nervus tympanicus nervi caroticotympanicive ganglion proximale nervus vagi’den gelen bir takviye kolunun birlikte oluşturdukları sinir ağı. N. tympanicus nn. caroticotympanicive ganglion proximale n. vagi’den gelen bir takviye kolunun birlikte oluşturdukları Devamını Oku

 • pleksus kardiyakus: Kalp sinir ağı. Kalp sinir ağı. Devamını Oku

 • nervus ilioinguinalis: Plexus lumbalis’ten çıkan ikinci bel sinirin alt kolu. Plexus lumbalis’ten çıkan ikinci bel sinirin alt kolu.Dgr.: anat. nervus ilioinguinalis Devamını Oku

 • nervus: Sinir Sinir. Sinir.Dgr.: anat. nervus Devamını Oku

 • nervus femoralis: Plexus lumbalis’in, m,quadriceps femoris’i uyaran en kuvvetli siniri. Plexus lumbalis’in, m, quadriceps femoris’i uyaran en kuvvetli siniri.Dgr.: anat. nervus femoralis Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar