nervus laringeus rekurrens sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nervus laringeus rekurrens kelimesinin manası:

 1. Göğüs boşluğu içınde, basis cordis civarında nervus vagus’tan ayrılan ve geri bir seyirle gırtlağa ulaşan sinir.
 2. Göğüs boşluğu içınde, basis cordis civarında n. vagus'tan ayrılan ve geri bir seyirle gırtlağa ulaşan sinir.Dgr.: anat. nervus laryngeus recurrens

nervus laringeus rekurrens ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nervus depressor: Nervus vagus’un boyun kesiminde nervus laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir. N. vagus’un boyun kesiminde n. laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir.Dgr.: anat. nervus depressor Devamını Oku

 • nükleus parasimpatikus nervus vagi: Nervus vagus’un parasempatik liflerinin başlangıç çekirdeği. N. vagus’un parasempatik liflerinin başlangıç çekirdeği.Dgr.: anat. nucleus parasympaticus nervus vagi Devamını Oku

 • gırtlak arka siniri: N. laryngeus recurrens’lerin, gırtlağa ulaşan ve m. cricothyreoideus dışında tüm gırtlak kaslarını uyaran son kısımları, nervus laringeus kaudalis.Dgr.: anat. nervus laryngeus caudalis Devamını Oku

 • gırtlak arka sinirleri: Nervus laryngeus recurrens’lerin, gırtlağa ulaşan ve musculus cricothyreoideus dışında tüm gırtlak kaslarını uyaran son kısımları, nervus laringeus kaudalis. Devamını Oku

 • nervus vagus: Akciğer-Mide siniri. Akciğer-Mide siniri.Dgr.: anat. nervus vagus Devamını Oku

 • vagus: Nervus Vagus onuncu kafa siniridir, kafatasından çıktıktan sonra mide, barsak sisteminin bir kısmına, kalp ve akcigerlere dallar verir. Bu sistemlerin fonksiyonlarında önemli rol oynayan bir sinirdir. Beyinden çıkan ve iç Devamını Oku

 • trunkus vagosimpatikus: Nervus vagus’un boyun kesimiyle nervus sympathicus’un boyun kesiminin, ortak bir kılıfla sarılmasından oluşun sinir kökü. N. vagus’un boyun kesimiyle n. sympathicus’un boyun kesiminin, ortak bir kılıfla sarılmasından oluşun sinir kökü.Dgr.: Devamını Oku

 • trunkus vagalis dorsalis: Göğüs boşluğu içinde, her iki nervus vagus’un üst kollarının, yemek borusunun üst kısmında birleşmeleri sonucu oluşan sinir kökü. Göğüs boşluğu içinde, her iki n. vagus’un üst kollarının, yemek borusunun üst Devamını Oku

 • trunkus vagalis ventralis: Göğüs boşluğu içinde, her iki nervus vagus’un alt kollarının, yemek borusunun alt kısmında birleşmeleri sonucu oluşan sinir kökü. Göğüs boşluğu içinde, her iki n. vagus’un alt kollarının, yemek borusunun alt Devamını Oku

 • nervus trigeminus: Üçüz sinir. Üçüz sinir.Dgr.: anat. nervus trigeminus Devamını Oku

 • pleksus aortikus torasikus: Göğüs bölgesinde, sempatik liflerle nervus vagus’un liflerinin, aorta thoracica çevresinde oluşturdukları sinir ağı. Göğüs bölgesinde, sempatik liflerle n. vagus’un liflerinin, aorta thoracica çevresinde oluşturdukları sinir ağı.Dgr.: anat. plexus aorticus thoracicus Devamını Oku

 • nervus nazosilyaris: Nervus ophthalmicus’un üst kenarından ayrılan ve göz çukurunun iç duvarında nervus ethmoidalis ile nervus infratrochlearis’e ayrılan sinir. N. ophthalmicus’un üst kenarından ayrılan ve göz çukurunun iç duvarında n. ethmoidalis ile Devamını Oku

 • nervus: Sinir Sinir. Sinir.Dgr.: anat. nervus Devamını Oku

 • nervus oftalmikus: Üçüz sinirden çıkıp; nervus lacrimalis, nervus frontalis ve nervus nasociliaris olmak üzere üç kola ayrılan ve gözle ilgili olan sinir. Üçüz sinirden çıkıp; n. lacrimalis, n. frontalis ve n. nasociliaris Devamını Oku

 • nervus pterigopalatinus: Fossa pterygopalatina’da nervus maxillaris’ten çıkan sinir. Fossa pterygopalatina’da n. maxillaris’ten çıkan sinir.Dgr.: anat. nervus pterygopalatinus Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar