nesnel karşılık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nesnel karşılık kelimesinin manası:

 1. Taşınmazı kamulaştırılacak bir kimseye, taşınmazın yasa ile saptanan nesnel değeri üzerinden hesaplanarak verilen ödence. bkz. nesnel değer.

nesnel karşılık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kamulaştırma karşılığı: Taşınmazı kamulaştırılan bir kimseye, yasalarda belirtilen yöntemlere göre hesaplanarak verilmesi gereken ödence. Devamını Oku

 • nesnel değer: Bir taşınmazın, yasa ile saptanan ve günün alım satım değeriyle bağlı olmayan, kamulaştırmalarda taşınmaz iyesinin değil, toplumun yararını gözetmeye yarayan değeri. Devamını Oku

 • kamuya yararlılık vargısı: Bir taşınmazın kamulaştırılması için, kamulaştırmayı yapacak yetkili örgenlerce, taşınmazın gerçekten kamuya yararlı bir işgörünün yerine getirilmesinde kullanılacağına ilişkin güvenceye bağlanması; kamulaştırma işleminin önkoşulu olan vargı. Devamını Oku

 • kamulaştırma değeri: Bir kamulaştırma işleminde, taşınmazın yargı ve yönetim orunlarınca saptanan değeri. Devamını Oku

 • nesnel anlak: Nesnel ya da nesnel durumlara uyabilme gücü ile ilişkili yetenekler. Devamını Oku

 • tapu kütüğünde belirtim: Bir taşınmazın, kamulaştırılması vargısı verilmiş ya da bu taşınmaz üzerinde başkalarının kullanabileceği kimi yükümlenim hakları doğmuş ise, bunlarla ilgili bir açıklamanın, tapu kütüğüne yazılması. Devamını Oku

 • borçlancılık karşılığı öndelik: Saycalı kişilerin imzaları ya da borçlanımı yüklenmeleri üzerine bankalarca verilen borç para ya da açılan sayca. Devamını Oku

 • dokunca karşılığı kesinti: İşverenin, işçi ücretlerinden ödence karşılığı olarak geçici bir süre için alıkoyabileceği nicelik. (İşçinin 10 günlük ücretinden daha çok olamıyacağı gibi on haftada eşit bölümlerle kesilebilir.) Devamını Oku

 • gizilgüç değeri: Bir taşınmazın gelecekte sağlayacağı gelir ya da üzerinde yapılacak bayındırlık ve iyileştirme etkinlikleri göz önünde tutularak saptanan varsayımsal değeri. Devamını Oku

 • yazılık tutma ayrılığı: Gelir vergisinden bağışık olan tecimci, kazançları götürü olarak saptanan ve vergilendirilen bağımsız uğraşı çalışırları. Kurumlar vergisi ile bağımlı olmayan kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışmakta olduğu saptanan dernek ve kuruluşların yazılık tutma zorunluluğunda olmamaları. Devamını Oku

 • nesnel olasılık: Bir olayın göreli sıklığı ya da tüm durumlar içinde belirme oranı. bkz. öznel olasılık. Devamını Oku

 • bankacılık hakları: Bankaların kuruluşlarını, kişilerle olan ilişkilerini, çalışmalarını, işlemleri üzerinde devletçe yapılacak denetimleri bankalar yasa ve tüzükleri gereğince açıklayan kuralların tümü. Devamını Oku

 • tazminat: Zarar karşılığı ödenen para, ödence Örnek: Benim bir raporum üzerine sonradan adamcağıza bileği için üç beş lira tazminat verdiler. R. N. Güntekin Bk. ödence Bk. kamulaştırma karşılığı Devamını Oku

 • taşınır mallara karşılık öndelik: Taşınır değerlerin tutulanması karşılığı öncelikle yapılan ödemeler. Pay ve borç belgitleri karşılığı verilen öndelikler. Devamını Oku

 • karşılık: Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele Örnek: Haykırışlarına etraftan karşılık gelmiyordu. H. R. Gürpınar Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Cevap, yanıt. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar