nestorian sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nestorian kelimesinin manası:

 1. Nesturi mezhebine ait

nestorian ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nestorian: Nesturi mezhebine ait Devamını Oku

 • baptist: Protestan mezhebine bağlı kimse. Devamını Oku

 • broadbrim: Kuveyker (kuaker) mezhebine bağlı kimse. Geniş kenarlı şapka. Devamını Oku

 • nifas: Yeni doğurmuş kadının hali. Loğusalık. Böyle bir kadına “Nüfesa” da denir. Hanefi Mezhebine göre bu hal kırk gün devam eder. Devamını Oku

 • anabaptist: Çocukların vaftizini reddeden bir Hıristiyan mezhebine mensup kimse. Anabatist, vaftize karşı çıkan kimse Devamını Oku

 • franciscan: Fransisken rahibi, Fransisken mezhebinden olan kimse Fransiskan mezhebine veya rahiplerine ait Devamını Oku

 • hanefi: İslamiyette dört Sünni mezhepten biri. Bu mezhepten olan kimse. Devamını Oku

 • teşeffu: Şafii mezhebine geçmek. şafii olmak. Devamını Oku

 • necaseti hafife: Hanefi mezhebine göre pis olduğuna dair şer’i bir delil mevcud olan şeydir. Diğer bir tabire göre murdar olmadığı rivayet edilen şeydir. (Eti yenen hayvanların bevilleri gibi.) Bedenin veya elbisenin dörtte birinden az miktarı namaza mani olmaz. (Osmanlıca’da yazılışı: necaset-i hafife) Devamını Oku

 • gagauz: Çoğunlukla Basarabya’da, Tuna ağızlarında, Dobruca ve bulgaristan’da yaşayan, Hıristiyan Ortodoks mezhebinde bir Türk budunu. 1. gökoğuzlar. 2. hristiyanların ortodoks mezhebine bağlı türk kavmi. balkanlar ve rusya’da yaşamaktadırlar. deliorman, dobruca, Devamını Oku

 • friend: Arkadaş, dost, tanıdık, ahbap, yardımcı, destek Dost, arkadaş, ahbap Devamını Oku

 • hebraist: İbranice bilgini Musevi gelenek ve mezhebine bağlı kimse Devamını Oku

 • batıniyye: Kur’an-I Kerim’deki ayetlerin ve hadis-i şeriflerin zahir ve aşikar manalarından ayrılarak, usulsüz ve yanlış te’viller ile ayet ve hadislerin gizli ve sırlı manalarını bulmak iddiasında olan sapık bir tarikat ve buna bağlı olanlar.Esasen ayet ve hadislerin ince, derin ve külli manalarını tefsir ve te’vil ile keşfedip bulmak vardır. Fakat zahir manaları ve bunlardan çıkan kat’i Devamını Oku

 • ehli bida: (Bak: Bid’at)(Ehl-i bid’a, ecnebi inkılabcılarından böyle meş’um bir fikir aldılar ki: Avrupa, Katolik Mezhebini beğenmeyerek başta ihtilalciler, inkılabcılar ve feylesoflar olarak, Katolik Mezhebine göre ehl-i bid’a ve Mu’tezile telakki edilen Protestanlık Mezhebini iltizam edip, Fransızların İhtilal-i Kebirinden istifade ederek, Katolik Mezhebini kısmen tahrip edip, Protestanlığı ilan ettiler.İşte, körü körüne taklidciliğe alışan buradaki hamiyet-füruşlar diyorlar ki: Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar