networking sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte networking kelimesinin manası:

 1. Ağ kurmak
 2. Örgütlenme, bağŸlantılar kurma veya tanıdıklar edinme (özellikle profesyonel destek veya işŸ avantajları sağŸlamak amacıyla); bilgisayarlar arasında bağŸlantı kurma (özellikle bilgi paylaşŸımı için); birbirine bağŸlama

networking ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dialup networking: Çevirmeli ağŸ, bir telefon hattı üzerinden bir ağŸa veya internete bağŸlanma olanağŸı sunan servis Devamını Oku

 • home networking: Ev ağı Devamını Oku

 • community networking: Topluluk ağı Devamını Oku

 • extended networking: Genişletilmiş ağ Devamını Oku

 • optical networking system: Ons Devamını Oku

 • correlate: Karşılıklı ilişkisi olmak, aralarında uygunluk sağlamak, (iki şey, netice, rakam) arasında ilişki kurmak Birbiri ile ilgisi olan şeylerin her biri. Devamını Oku

 • etenelenme: Embriyo veya eklentileriyle ana arasında kimyasal değiş tokuşu sağlamak amacıyla ilgi kurma. Devamını Oku

 • span: (-ned, -ning) karış An, kısa süre Devamını Oku

 • uluslararası kredi ve yatırım sigortacıları birliği: Dışsatım kredilerinde ve yabancı yatırımlarda sigorta ilkelerinin uluslararası düzeyde kabulü için çalışmak, üyelerarasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla 1934 yılında Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere arasında kurulmuş, bugün üye sayısı 43 ülkeden ihracat kredi sigortası yapan 54 kuruluşa ulaşan birlik. Devamını Oku

 • mca standard: Mikro BağŸlantı Mimarisi Standartı (Micro Channel Architecture standard), IBM bilgisayarlarında ana kart ile harici kart arasında bilgi transferi için norm Devamını Oku

 • iletişim ağı: İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni. Devamını Oku

 • kulaklık: Kulakları soğuk, rüzgâr vb. dış etkilerden korumak için kulak kepçesini örtecek biçimde yapılmış kılıf. Radyo, telefon, telsiz vb.nde kulak ile verici arasında ses bağlantısı kurmaya yarayan araç. Devamını Oku

 • truss: Fıtık bağı, kasık bağı Kiriş, destek, makas, dayak, üçgenlerden oluşan takviye iskeleti Devamını Oku

 • eş güdüm: Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlama, koordinasyon Örnek: Uluslararası büyük iş birliğine gereksinme gösteren etkinlikleri desteklemek, onların arasında eş güdüm sağlamak için bütün manevi ve maddi güçlerini harekete geçirdi. H. Taner Devamını Oku

 • relating: Bağlı olmak, ilgili olmak, ait olmak, ilişkisi olmak, ilişki kurmak, bağlantı kurmak İlişŸki kurma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar