new vistas sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte new vistas kelimesinin manası:

 1. Yeni olasılıklar

new vistas ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • olasılık önkoyutları: Olasılık kuramının tanımsal temelini oluşturan önsayıtlar. Buna göre bağdaşmaz sonuçlar veren bir denemede: 1- Bir olayın olasılığı artı belirtimli bir sayıdır. 2-Tüm olanaklı bağdaşmaz sonuçların olasılıkları toplamı 1(bir)’dir. 3- Bağdaşmaz olaylardan birinin yada ötekinin gerçekleşme olasılığı onların ayrı ayrı olasılıkları toplamına eşittir. Devamını Oku

 • acquired new habits: Kazanılan yeni alışŸkanlıklar, öğŸrenilen yeni usuller Devamını Oku

 • poisson dağılımı: Küçük olasılıklar dağılımı. (olasılık kuramı) Olasılık işlevi, a bir değiştirge olmak üzere, (…) biçiminde verilen x kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Dağılımın ortalaması ve değişkesi a’ya eşittir. Devamını Oku

 • olasılık dağılımı: Değişken eğer kesikli bir tesadüfi değişken ise değişkenin her değerinin olasılığını veren bir matematiksel formül veya değişken eğer sürekli bir tesadüfi değişken ise, matematiksel bir formülle tanımlanan eğrinin altında kalan alan yoluyla elde edilen belli bir aralıktaki olasılık. Devamını Oku

 • the end of one thing is always the beginning of another: Bir şŸeyin sonu daima bir diğŸer şŸeyin başŸlangıcıdır, hayat devam ediyor, bir son sadece yeni olasılıklar anlamına gelir, her bitişŸ yeni bir başŸlangıçtır Devamını Oku

 • new: Yeniden. Yeni Taze Devamını Oku

 • geçici türdeş süreç: (Olasılık kuramı) Geçiş olasılıklarının, t uzunluğundaki herhangi bir zaman aralığı için aynı olduğu olasılıksal süreç. Devamını Oku

 • yutucu durum: (Olasılık kuramı) Olasılıksal süreçlerde, kendi dışındaki durumlara geçiş olasılıkları sıfır olan durum. Devamını Oku

 • çoklu markov süreci: (Olasılık kuramı) Geçiş olasılıklarının önceki değerlere birden çok noktada bağlı olduğu olasılıksal süreç. Çoğunlukla özbağlanımsal süreçle eşanlamda kullanılır. Devamını Oku

 • yenileme süreci: (Olasılık kuramı) Olaylar arasındaki sürenin bağımsız ve eş dağıldığı bir tür olasılıksal süreç. Bu süreçte, olasılıksal değişken bir birimin yaşam uzunluğunu gösterir. Birim bozulduğunda ya da eskidiğinde yeni bir birimle değiştirilir. Devamını Oku

 • dallanma süreci: (Olasılık kuramı) Her öğenin yeni öğeler oluşturabildiği bir evrenin büyümesini açıklayan olasılıksal süreç. anlamdaş çarpımsal süreç. Devamını Oku

 • boole eşitsizliği: (olasılık kuramı) Mantıksal olarak tanımlanmış bölümlerdeki sıklıklara öteki sıklıklar açısından sınırlar vermek için geliştirilmiş eşitsizlik. Örneğin, (…) olaylarından en az birinin ortaya çıkması olasılığı, öteki olayların bağımsız olarak ortaya çıkmaları olasılıklarının toplamından büyük değildir:(…) Devamını Oku

 • hilal: Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay. Çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sözleri şaşırmamak için söz üzerinde gezdirdikleri ucu sivri, uzunca bir gösterme aracı. Devamını Oku

 • belirtken işlev: (olasılık kuramı) t bir gerçek değişken ve (…) olmak üzere, herhangi bir olasılıksal X değişkeni için, (…) biçiminde tanımlanan işlev.belirtken işlevler, beklem çıkaran işlevlerin taşıdıkları özellikleri taşırlar. Her olasılıksal değişkeninbelirtken işlevi vardır, ancak, aynı şey beklem çıkaran işlev için söylenemez. Devamını Oku

 • new fangled: Dili yeni çıkmış, yeni model. Yeni çıkmış, yeni model Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar