nikterin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nikterin kelimesinin manası:

 1. Çok iyi, hepsinden iyi olan. (Osmanlıca'da yazılışı: nik-terin)

nikterin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kutahterin: En çok kısa. (Osmanlıca’da yazılışı: kûtah-terin) Devamını Oku

 • alelhusus: Hele, özellikle, en çok Örnek: Alelhusus öyle ufak tefek âdetleri, sayılı, hesaplı şeyleri hiç sevmez. E. E. Talu Hususiyle, hepsinden önce olarak. Bahusus. (Osmanlıca’da yazılışı: ale-l-husus) Devamını Oku

 • ikhidrozis: Terin durdurulması. Devamını Oku

 • above: Edat yukarısına, yukarısında, üstüne, üstünde fevkine, fevkinde -den yukarıya, yukarıda, ustun Devamını Oku

 • müstesna: Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz. Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan Örnek: Kendisi bu resimlerin hepsinden daha sevimli, daha canlı, daha müstesna bir simaydı. Y. K. Karaosmanoğlu Ayrıcalı, ayrı Devamını Oku

 • ev bark: Ev, mülk Aile, çoluk çocuk Örnek: Ev bark sahibi olunca hepsinden vazgeçti. Karısını da gül gibi geçindirdi. M. Ş. Esendal Devamını Oku

 • hekimbaşı: Osmanlı İmparatorluğunda sarayda hekimlik görevini yürüten en kıdemli, yetkili ve padişahın özel doktoru olan kimse. Osmanlı sarayının ve tüm ülkenin sağlık işlerinden sorumlu olan kişi. Devamını Oku

 • lata: Dar ve kalınca tahta. Osmanlılarda ilmiyenin giydiği bir tür üstlük Örnek: Latasının kollarını geçirerek kapıya doğru yürüdü. P. Safa Dudak içinde olan beyazlık. Devamını Oku

 • erce: Er gibi, ere yakışır biçimde Örnek: Şu değişik hâllerin hepsinden erce, erkekçe istifade etmelidir. A. Mithat Erken, erken olarak. er adam, erkek adam Devamını Oku

 • hasıl: Olan, ortaya çıkan; görünen. Olan, ortaya çıkan, görünen. Devamını Oku

 • ana: Çocuğu olan kadın, anne Örnek: Gözyaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı. H. Taner Yavrusu olan dişi hayvan. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı. Devamını Oku

 • tuğra: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret. Tura. Devamını Oku

 • sila: Arınmış, temizlenmiş nesne. (C.: Seali) Helak. (Osmanlıca’da yazılışı: si’la) Devamını Oku

 • kısarı mufassal: Kur’an-I Kerim’de 99. sure olan Zilzal suresinden 114. olan Nas suresine kadar olan surelerdir. (Osmanlıca’da yazılışı: kısar-ı mufassal) Devamını Oku

 • evsatı mufassal: Kur’an-I Kerimin 86. suresi olan Tarık Suresinden 98. sure olan Beyyine Suresinin sonuna kadar olan surelerdir. (Osmanlıca’da yazılışı: evsât-ı mufassal) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar