nişasta melası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nişasta melası kelimesinin manası:

 1. Mısır ve sorgum tanelerinin nişastalarının enzimler ve/veya asit kullanmak suretiyle hidrolizlenerek dekstroz üretilmesi sırasında ele geçen, en az % 43 indirgen şeker (dekstroz) ve en az % 50 toplam şeker ve en az % 73 toplam katı maddeler içermesi gereken bir yan ürün.

nişasta melası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nişasta değeri: Yemlerin her bir sindirilebilir organik besin maddelerinin, gelişmesini tamamlamış olan iğdiş edilmiş sığırların vücudunda yapabildiği yağ miktarıyla saf ve susuz nişastanın yaptığı yağ miktarının karşılaştırılması suretiyle bulunan, 100 kilogram yemde ifade edilen ve 1000 nişasta birimine eşit olan değer. Her kilogram saf nişastanın hesaplanan 2. 36 kilo kalori net enerji değeri, ND. Devamını Oku

 • nişasta: Tahıl tanelerinden, mercimek, bezelye vb. bakla türleri veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde. Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarit, (C6H10O5). Devamını Oku

 • nişasta birimi: Kellner tarafından iğdiş edilmiş sığırlar kullanılarak yemlerin değerini değerlendirme sistemi olarak geliştirilen, nişastayla karşılaştırma esasına dayanılarak bulunmuş olan, 1 birimi geviş getirenler için 2360 kalori net enerjiye denk olan enerji birimi, NB. Devamını Oku

 • nişasta cisimcikleri: Meme, hipofiz ve epifiz gibi salgı görevi üstlenen organlarda, yoğunlaşmış ve anormal kimyasal yapıdaki kolloit üzerine mineral maddelerin çökmesiyle oluşan, camsı görünümlü, yuvarlak, hücre dışında biriken, küçük yapılı kitleler, korpora amilasea. Epitel hücrelerinin salgıladıkları proteinlerden köken alırlar. Devamını Oku

 • nişasta şilempesi: Nişastalı ham maddelerden alkol üretilirken elde edilen, hayvan yemi olarak kullanılan besin maddelerince zengin yan ürün. Devamını Oku

 • nişasta hidrolizi: İndirgeyici özelliğe sahip olmayan bir polisakkarit olan nişastanın hidrolizinden sonra indirgeyici özellik kazandığını göstermek amacıyla yapılan bir deney. Devamını Oku

 • nişasta buğdayı: Bir buğday türü olan kaplıcayı andıran, ufak taneli, nişastası çok, dağlık yerlerde yetişen bir buğday türü. Devamını Oku

 • çözünür nişasta: Sulu bir süspansiyonu iyot için özel bir belirteç olan Devamını Oku

 • nişasta tabiatında olmayan polisakkaritler: Tane yemlerde bulunan selüloz, hemiselüloz, pentozanlar ve beta glukanlardan oluşan karbonhidratlar, NOP. Devamını Oku

 • melas: Şeker üretiminde, billurlaşan şeker alındıktan sonra kalan şekerli posa. Şeker pancarı veya şeker kamışından şeker elde edilirken oluşan, koyu ve zor akıcı pekmez görünüşlü, suda çözülebilen karbonhidrat bakımından zengin şeker Devamını Oku

 • nişasta endüstrisi yan ürünleri: Mısır, buğday, darı, patates gibi nişastaca zengin yemlerden nişasta elde edildikten sonra geriye kalan kepek, griz, glüten, patates posası, mısır embriyo küspesi, mısır melası vb. kısımlardan oluşan ve hayvan yemi olarak kullanılan yan ürünler, nişasta sanayi kalıntıları. Devamını Oku

 • pancar melası: Şeker pancarından sükroz üretilirken ele geçen, toplam % 48’den daha az olmayan şeker içeren bir yan ürün. Devamını Oku

 • şeker kamışı melası: Şeker kamışından sükroz üretilirken ele geçen en az % 43 toplam şeker içeren bir yan ürün. Devamını Oku

 • turunçgil melası: Kurutulmuş turunçgil posası fabrikasyonundan elde edilen ve suyu kısmen uzaklaştırılmış olan ve en az % 45 toplam şeker içeren bir yan ürün. Devamını Oku

 • melas şilempesi: Melastan fermantasyon endüstrisinde ekmek mayası, etil alkol, sitrik asit, glutamik asit, lizin ve antibiyotik gibi ürünler elde edildikten sonra geriye kalan ürün. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar