nitrofenoller sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nitrofenoller kelimesinin manası:

 1. Fenol üzerindeki -H ler ile nitro (-NO2) gruplarının yer değiştirmesi sonucu oluşan bileşiklere verilen ad.

nitrofenoller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • süperoksit: Paramagnetik O2- iyonu içeren inorganik bileşiklere verilen genel isim. Potasyum, rubidyum veya sezyumun oksijen ile tepkimesi sonucu oluşan sarı-portakal renkli MO2 bileşikleri, güclü yükseltgeyicidir, su ile şiddetli tepkime vererek oksijen gazı oluştururlar. Devamını Oku

 • Gattermann aldehit sentezi: Bir Lewis asidinin katalitik etkisiyle, ilgili aromatik maddenin hidrojen siyanür ve hidroklorik asitle etkileşmesi sonucu fenol, fenol eter veya heterosiklik bileşik aldehitlerinin elde edilmesi. Devamını Oku

 • halojenür: Mx, MX2 ve MX3 (M, bir metal, X, bir halojen) şeklindeki halojen bileşikleri. Halojenlerin -1 yüklü olduğu bileşiklere verilen ad. Devamını Oku

 • krezol: Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol. (Metil fenol, hidroksimetil benzen) CH3C6H4OH, e.n. 11-35 Devamını Oku

 • bakalit: Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine. Fenol ve formaldehitten elde edilen plastik madde. Sentetik reçinenin ticari adı. Devamını Oku

 • epimerler: Zincir veya halka yapıları aynı olup sadece bir tane asimetrik karbon atomu üzerindeki H ve OH gruplarının konumları farklı olması sonucu oluşan izomerler. Ör. D-glukoz ve D-mannoz epimer iki moleküldür. Devamını Oku

 • palladik: Palladyum(Iv) Palladyum(IV) veya (4+) değerlikli palladyumu içeren bileşiklere verilen ad. Devamını Oku

 • alkoloit: Morfin, nikotin, striknin, efedrin, kodein ve kinin gibi insan ve hayvanlar tarafından alındıklarında bariz fizyolojik etkileri olan, büyük kısmı bitkilerde bulunan karmaşık yapılı bileşiklere verilen genel ad. Devamını Oku

 • glutatyon S transferaz: Hücre içinde sitoplazma ve endoplazmik retikulumda yerleşik olan ve vücudun hemen hemen tüm dokularında bulunan, elektrofilik gruplar içeren bileşiklerle, glutasyonun nükleofilik grupları arasında gerçekleşen ve sonuçta glutasyon-tiyolat iyonu tepkimesi sonucu tiyoeter bağının şekillendiği kimyasal tepkimeye aracılık eden, biyotransformasyonda görevli temel enzimlerden biri. Devamını Oku

 • glutatyon S transferaz: Hücre içinde sitoplazma ve endoplazmik retikulumda yerleşik olan ve vücudun hemen hemen tüm dokularında bulunan, elektrofilik gruplar içeren bileşiklerle, glutasyonun nükleofilik grupları arasında gerçekleşen ve sonuçta glutasyon-tiyolat iyonu tepkimesi sonucu tiyoeter bağının şekillendiği kimyasal tepkimeye aracılık eden, biyotransformasyonda görevli temel enzimlerden biri. Devamını Oku

 • organik azot: Organik bileşiklere bağlı olan azot. Devamını Oku

 • karbon devri: Havadaki karbon dioksitin karbonunun fotosentezle organik bileşiklere çevrilmesi ve canlı organizmaların soluması ile ya da orman ve kömürün yanması ile tekrar karbondioksit olarak havaya dönmesi devri. Havadaki karbondioksitin karbonunun fotosentezle Devamını Oku

 • glikoliz: (Yun. glykys: tatlı; lyein: çözmek) Sitoplâzmada, glikozun pirüvik aside (aerobik solunum) ya da lâktik aside (anaerobik solunum) kadar parçalanması ve ATP meydana gelmesi reaksiyonları. Glikozun enzimatik tepki sonucu daha basit Devamını Oku

 • aliatik: 1) bağlarla birbirine tutunmuş karbon atomlarından oluşan bileşiklere ait. 2) yağ ile ilgili; yağa ait. Devamını Oku

 • bitiyonol: 2, 2-thiobis kimyasal yapısında, kuvvetli fenol kokulu, suda çözünmeyen, antibakteriyel, antifungal ve antelmentik etkilere sahip, beyaz kristalize bir fenol türevi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar