nitrojen döngüsü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nitrojen döngüsü kelimesinin manası:

 1. Bitki, hayvan, mikroorganizmalarla atmosfer arasında, biyolojik olarak var olan nitrojenin çeşitli formlarının döngüsü.

nitrojen döngüsü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nitrojen fiksasyonu: Atmosferik nitrojenin (N2) nitrojen bağımlı organizmalar tarafından biyolojik olarak var olan biçimine indirgenmesi. Devamını Oku

 • protista: Hepsi ökaryot olan, bazısı basit tek hücreli, koloniler yapabilen, çok hücreli olanlardan bazları hayvan ya da bitki âlemlerine yerleştirilemeyen modern sınıflandırmanın ikinci âlemi. Kimi sınıflandırma sistemlerinde hem hayvan hemde bitki Devamını Oku

 • döngüsel adenozin monofosfat: Adenozin monofosfatta şekerin 5ı karbonuna bağlı fosforik asidin adenilat siklaz aracılığıyla ribozun 3ı karbonuna bağlanmasıyla meydana gelen, hormon vb. maddelerin fonksiyonlarına aracılık eden bir nükleotit, siklik AMP, cAMP, halkasal adenozin monofosfat. İkinci haberci olarak çeşitli metabolik yolların düzenleyicisi olan önemli bir molekül. Devamını Oku

 • eylemsizlik döngüsü: Bir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylemsizliğin ölçüsü; devinen cismin her parçasının kütlesinin, parçaların dönme eksenine olan uzaklıklarının üstikilleriyle çarpımı toplamına eşittir. Bir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylemsizliğin ölçüsü; Devamını Oku

 • sıra düzeni: Ölçme konusu olan çeşitli nesne ve özellikler arasında, bir süreklilik üzerinde yapılan değerlendirici yargılar aracılığıyla kurulan sıra ilişkisi ya da basamaklı düzen. Devamını Oku

 • anormal kızgınlık döngüsü: Kızgınlıklar arası sürenin normalden uzun veya kısa sürmesi, anormal östrüs siklusu. Devamını Oku

 • anormal kızgınlık döngüsü: Kızgınlıklar arası sürenin normalden uzun veya kısa sürmesi, anormal östrüs siklusu. Devamını Oku

 • süngülü: Süngü takmış olan Örnek: Süngülü düşman askerleri arasında başı açık kadınlar, yalın ayak çocuklar bir kasırgaya tutulmuş gibi tozu dumana katarak koşuşuyorlardı. Y. K. Karaosmanoğlu Devamını Oku

 • yoksulluğun kısır döngüsü: Bk. yoksulluk kısır döngüsü Devamını Oku

 • yoksulluk kısır döngüsü: Başlangıçta düşük gelir, düşük tasarruf ve düşük yatırım düzeyindeki bir azgelişmiş ülkenin tüm çabalarına karşın süreç içerisinde yine benzer bir düşük gelir, düşük tasarruf, düşük yatırım ve düşük gelir düzeyinde kalacağını ileri süren ve R. Nurkse tarafından geliştirilen azgelişmişliği açıklamaya yönelik kuram. Devamını Oku

 • atma döngüsü: İçinde, disk, gülle, çekiç atma yarışları yapılan 2. 50 m. çapında (çekiç atmada 2.13, 5 m.), çevresi 76 mm. lik metal yada demirle kuşatılmış, tabanı sert, yuvarlak alan. Devamını Oku

 • çiftucay döngüsü: Aralıkları dolası ± q gibi iki yükün (ya da ilki mıknatıssal ucayın) oluşturduğu yapı ile ilgili, gd ile ya da md ile tanımlanan yönleçsel nicelik. Aralıkları dolası ± q gibi Devamını Oku

 • üre döngüsü: Karada yaşayan memelilerin karaciğerinde amonyak ve karbon dioksitten üre üretimini sağlayan döngü biçiminde bir seri enzimatik reaksiyon. Devamını Oku

 • efekt döngüsü: Ses sinyalinin yükselteç veya ön yükselteçten çıkıp efektör veya efektörlerden oluşan dizilim tarafından süzüldükten sonra geri döndüğü sinyal rotası. Devamını Oku

 • enflasyon döngüsü: Politika yapıcılarının enflasyon oranını yüksek tahmin etmesi yüzünden uyguladıkları daraltıcı politikaların üretim üzerinde daha da olumsuz etkilerinin ortaya çıkması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar