nitrojenaz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nitrojenaz kelimesinin manası:

 1. Azot elementinin amonyağa indirgenmesini katalizleyen multienzim kompleksi.

nitrojenaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nitrojenaz kompleksi: Atp’nin varlığında atmosferik nitrojeni amonyağa indirgeyen enzimlerin bir sistemi. Devamını Oku

 • redüktaz: Bir bileşiğin indirgenmesini katalizleyen herhangi bir enzim. Devamını Oku

 • nitrit redüktaz: Nitritin amonyağa dönüşümünü katalizleyen enzim. Devamını Oku

 • ham protein: Yemlerin kimyasal analizlerinde kjeldahl yöntemiyle bulunan azotun 6, 25 faktörüyle çarpılması sonucu elde edilen, gerçek protein ve amonyak, amino asit ve nitratlar gibi azot içeren maddeleri kapsayan yemdeki azotlu maddelerin toplamı, HP. Devamını Oku

 • pirüvat dehidrogenaz kompleksi: Pirüvat dehidrogenaz, dihidrolipoil transasetilaz, dihidrolipoil dehidrogenaz enzimlerini kapsayan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat, lipolik asit, koenzim A, FAD, NAD’e gereksinim duyan pirüvattan oksidatif dekarboksilasyonla asetil CoA oluşturan mitokondriyal multienzim kompleksi, lipoamit. Devamını Oku

 • azot dengesi: Vücutta azot alınması ve çıkarılmasının dengede olma durumu. Gıdalarla alınan azot miktarıyla idrar ve dışkıyla atılan azot miktarı arasındaki fark, nitrojen balansı. Devamını Oku

 • üreotelik: Memeliler gibi, amino asitlerden ve pürinlerin parçalanmasından açığa çıkan azotun üre olarak vücuttan atılması ya da atan organizma. Karada yaşayan memelilerde fazla amonyağın azot metabolizması son ürünü olarak üre biçiminde Devamını Oku

 • ürikotelik: Kuşlar gibi, amino asitlerden ve pürinlerin parçalanmasından açığa çıkan azotun ürik asit hâlinde vücuttan atılması ya da atan organizma. Kanatlılarda ve sürüngenlerde fazla amonyağın azot metabolizması son ürünü olarak ürik Devamını Oku

 • sitokrom oksidaz: (Yun. kytos: boşluk; chroma: renk; oxys: sert) Solunum zincirinde, oksijenle su meydana getirmek üzere, elektron taşıma zincirinin son basamağını katalizleyen enzim kompleksi. Warberg faktörü, Warberg solunum enzimi. Devamını Oku

 • azot devri: Azotun atmosfer ile biyosfer arasında dolaşması olayı. Atmosferdeki azot elementinin bazı toprak ve su mikroorganizmaları tarafından inorganik azotlu bileşiklere çevirilmesiyle başlayan, daha sonra bu bileşiklerin diğer canlı organizmalar tarafından kullanılması, dokularda kompleks organik moleküllere girmesi, mantar ve bakterilerle parçalanması (nitrifikasyon) ve amonyak, nitrit ve nitrat oluşması, bitkiler tarafından kullanılan azot elementine dönüştürülerek atmosfere verilmesiyle devam Devamını Oku

 • az: Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksiklik Örnek: Heykel konularının parmakla sayılacak kadar az olduğunu ileri sürüyordu. B. R. Eyuboğlu Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik, çok karşıtı. Azot elementinin simgesi. Bu gaz Devamını Oku

 • laktat dehidrogenaz: Hayvan dokularında ve bazı bakterilerde NADH ile piruvatın, lâktata indirgenmesini katalizleyen enzim. Hemen hemen tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan, elektron verici olarak NADH kullanan, laktat ve pirüvatın birbirlerine dönüşmelerini katalize eden Devamını Oku

 • azot tespiti: Atmosferdeki azot elementinin inorganik ve organik bileşiklere dönüştürülmesi. Olay sadece serbest yaşayan bazı bakteriler ve siyanobakteriler tarafından ya da bitkilerle ortak yaşayan bir grup bakteri tararından yapılır. Devamını Oku

 • amit: Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı. Amino grubu taşıyan azotlu organik bir bileşik. Biyolojik amitler karboksil grubunun hidroksil grubu yerine amino grubu girmesiyle amino asitler Devamını Oku

 • azota göre düzeltilmiş metabolik enerji: Metabolik enerjinin vücuttan kaybedilen ve vücutta azot miktarına göre düzeltilmiş (kaybedilen 1 gram azot için 7, 45 kcal eklenmiş, tutulan 1 gram azot için 7, 45 kcal çıkarılmış) biçimi, MEn. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar