nöbetleşme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nöbetleşme kelimesinin manası:

 1. Nöbetleşmek işi.
 2. Seslerin birbirinin yerine geçmesi olayı: Anadolu ağızları nöbet ~ löbet < Ar. nevbet; dönüm > dölüm, birāder > bilāder, rençper > leşber, öl-~el-, öldür-~eldür- (A. Caferoğlu, KD. Tr. 155-22, 242-10), kadar~kadan, gudan; bu yol~bu yon (Z. Korkmaz, GBAA. S. 77, § 123, krş not 217); Çuv. -v-~-l-~Ø: avtan~altan~atan, “horoz” < avat- «ötmek»; kavaßa~kalaßa «göbek» < köbäk; -k-~-p-: çiklet-~çiplet- «cıvıldamak»; m- > v- mal~val «ön taraf» > *öñül, makar~vakar «öküz» > *öküz (J. Benzing. Tschuw. Fundamenta I, s. 709) Alıntı kelimelerde, bir dilde bulunmayan bir sesi benzeri başka bir sese çevirme biçimindeki ses karşılanması olayı da bir türnöbetleşmedir: Ar. Hıdr <Hıdır > TT. Hızır, Ar. hıdmet > TT. hizmet, Ar. Fadıl > TT. Fazıl; Far. hoşnud > TT. hoşnut vb.

nöbetleşme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nöbetleşe: Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile Örnek: Şoföre lüzum yoktu, ikimiz nöbetleşe kullanırdık. R. H. Karay Devamını Oku

 • ses nöbetleşmesi: Bir kelime kökündeki anlamı etkileyen veya etkilemeyen ses değişimi. Bu değişim ünlü nöbetleşmesi, ünsüz nöbetleşmesi biçiminde de görülür: Uyg. amrak/yamrak «sevgili», ayıg/ayag «fena, kötü», atlıg/atlag «adlı, ünlü», ıgla-/yugla-/ıkıla- «ağlamak, inlemek»; kaşg. imle-/yimle- «gözle işaret etmek», TT. el «yabancı» el/il “ülke, şehir, agaç/ayeç, ağar/ıgar “ağır”, de- / di- “söylemek”, yel / yil “rüzgar”, ut- / üt- Devamını Oku

 • ünsüz nöbetleşmesi: Bk. nöbetleşme Devamını Oku

 • nöbetleşmek: Sıra ile nöbet tutmak. Devamını Oku

 • nöbetleşe kurgu: Bk. almaşık kurgu Devamını Oku

 • nöbetleşe otlatma: Meraların otlatma kapasitesi birbirine eşit üç veya daha fazla bölmeye ayrılması ve bölmelerin birbirini izleyecek biçimde otlatılması, daha sonra ilk parselden başlanarak otlatmaya devam edilmesi, münavebeli otlatma. Devamını Oku

 • ses karşılanması: (Derleme.. ses benimsenmesi) Bir dilde bulunmayan bir sesi benzeri bir sese çevirme. Arapçada: Hidmet, fadıl; Türkçede: Hizmet, fazıl; Fransızcada: gendarme, jockey, jeep; Türkçede: candarma, cokey, cip vb. Devamını Oku

 • yakın göçüşme: Kelimede birbirine yakın olan ünsüzlerin yer değiştirmesi: köprü > körpü vb. Kelimede yanyana bulunan seslerin yer değiştirmesi olayı: bayram > baryam, derya > deyra, köprü > körpü, yanlış > yalnış, Devamını Oku

 • büyüme hormonu salınımını kısıtlayıcı hormon: Somatostatin. Devamını Oku

 • gerileyici benzeşme: Kelimelerde sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: Eczacı > ezzacı, çarşanba >çarşamba gibi. (Derleme., gerileyen benzeşme, gerilek özümleme) Sözcükte sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: (sübaşı) > subaşı, eczacı> (ezzacı) , (o+ile) Devamını Oku

 • tercüme: Bir dilden başka bir dile çevirme. Çeviri. Devamını Oku

 • betle: Kesilmiş, maktu. Devamını Oku

 • grain betle: Hububat böceği Devamını Oku

 • dönüşme: Kelime içinde, yan yana düşen iki sesten birinci sesin ikincisinin etkisiyle değişmesi, benzeşme. Dönüşmek işi, tahavvül. Devamını Oku

 • nötrleşme: Nötrleşmek işi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar