nomography sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nomography kelimesinin manası:

 1. Nomografi, yasalar oluşŸturmanın sistematik işŸleyişŸi ile ilgili bilim; matematik problemleri çözmek için nomogram kullanma

nomography ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nomographer: Nomografi uzmanı olan kimse (yasaların oluşŸumu ile ilgili bilim; nomograf kullanımı) Devamını Oku

 • toplum bilimi: Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji. Devamını Oku

 • hukuk: Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze Örnek: Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez. P. Safa Bu yasaları konu alan bilim Örnek: Kaldı ki, böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı. Y. K. Karaosmanoğlu Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü. Devamını Oku

 • graphics: Grafikle matematik ve mühendislik problemleri çözme metodu . Grafik sanatı, teknik çizim, yazı sanatları Devamını Oku

 • hidrolik: Su ile ilgili. Su veya başka bir sıvı basıncıyla işleyen (makine, cendere vb.). Devamını Oku

 • yapıbilgisi: (Derleme., yapıbilim, yapımbilim, şekilbilim, şekilbilgisi, kelime bilgisi) Sözcüklerde kök, gövde ve eklerinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim. Devamını Oku

 • settle difficulties: Zorlukları aşŸmak, problemleri çözmek, engellerin ve zorlukların üstesinden gelmek Devamını Oku

 • temel bilimler: Değişik bilim alanlarının fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel bilgilerini içeren bilim dalları. Yüksek öğrenimde öğrencilerin seçtikleri bilim dallarında başarılı bir biçimde öğrenim yapmalarını sağlamak amacıyla, gerekli temel bilgileri veren Devamını Oku

 • bacronym: Bakronim, akronim oluşŸturmanın tersi, sözcüklerin başŸ harflerinden kelime oluşŸturmanın tersi, bir kelimedeki harfleri başŸ harfler olarak kullanarak o kelimeden komik bir deyim oluşŸturma Devamını Oku

 • mekanizma: Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek. Organların işleyiş biçimi Örnek: Akıl, henüz insan mekanizmasındaki tam yerini bulmamıştır. F. R. Atay Ateşli silahların işlemesini sağlayan Devamını Oku

 • nasiretdin tusi: Nasiretdin Tusi Abu Cafer Muhammed İbn Muhammed İbn Hasan Abu Bekir (1201-1274) ünlü Türk matematikçisi ve bilim adamı. 1259 yılında Maraga kentinde gözlemevini açmış ve bir çok bilim adamını davet etmiştir. Bu gözlemevindeki çalışmaların, bir çok dalların gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Matematiğin astronomi ile ilgili dallarının ve özellikle geometrinin ve trigonometrinin gelişmesine yol açmışlardır. Tusi’nin Devamını Oku

 • hayvan toplumbilimi: Hayvan toplumlarının kuruluş ve işleyişini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • hayvan toplumbilimi: Hayvan toplumlarının kuruluş ve işleyişini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • son soruşturmayı geçici durdurma: Sanığın ortadan savuşması dolayısıyle bulunamaması ya da suçu işledikten sonra akıl hastalığına uğraması nedeniyle son soruşturmanın yapılamaması durumunda, sorgu yargıcının, geçici olarak son soruşturmanın durdurulmasına ilişkin olarak verdiği karar. Devamını Oku

 • mathesis universalis: (Lat. universalis = evrensel)(Yun. mathesis – bilme, bilim, kesin bilim olarak matematik) Descartes, Leibniz ve çağımızda Husserl’in bilgi ülküsü olan, bütün bilimlerin kendisine dayandığı, bilgimizin bütün konularını kesin matematiksel biçimde kavrayabilen evrensel bilim. // Bu ülküyü ortaya atanlar, biçimsel mantığı ve bilim öğretisini bütün bilimlerin dayandığı temel sayarlar, bütün bilgilerimizin matematiksel bir kesinliğe, seçikliğe ulaşabilmesini Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar