normal dağılım sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte normal dağılım kelimesinin manası:

 1. Düzgün, simetrik, çan şeklindeki dağılım.
 2. Ölçümle belirtilen değişkenlerin gösterdiği çan eğrisi şeklindeki dağılım.
 3. Bk. olağan dağılım
 4. Bk. düzgülü dağılım

normal dağılım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ters j eğrisi: En küçük gözlem değerinin en yüksek sıklık gösterdiği, gözlem değerleri yükseldikçe sıklıkların azaldığı bir dağılımın eğrisi, bkz. j eğrisi. Devamını Oku

 • eniyi kaynak dağılımı: Üretim olanakları eğrisi üzerinde kalma koşuluyla kıt kaynakların, bireylerin gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılayacak biçimde etkin kullanılması. Devamını Oku

 • tersüstel olağan dağılım: Olasılıksal değişken değerlerinin tersüstlerinin gösterdiği olağan dağılım, anlamdaş Galton-Mc Allister dağılımı. Devamını Oku

 • bağıntı ölçütü: Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi kurmanın önkoşullarından birini dile getiren ve ilgili değişkenlerin gösterdiği birlikte değişmenin bağıntılı olmasını öngören ölçüt, bkz. nedensellik. Devamını Oku

 • iki değişkenli ikiterimli dağılım: (olasılık kuramı) Bir öğenin her iki öznitelikte başarı ya da başarısızlık gösterdiği durum için genişletilmiş ikiterimli dağılım. Devamını Oku

 • ikil poisson dağılımı: (olasılık kuramı) Değiştirgesinin de Poisson dağılımı gösterdiği bir Poisson dağılımı. Devamını Oku

 • standart normal dağılım: Bk. ölçünlü olağan dağılım Devamını Oku

 • gauss dağılımı: Merkezi değerden küçük sapmaların büyük sapmalara göre daha sıklıkla gözlendiği ve pozitif ve negatif yöndeki sapmaların eşit frekansta meydana geldiği dağılımdır. Bu tip dağılımlara analitik sonuçlardaki rasgele hataların sonucunda, bir monokromatörün fokal düzlemdeki bir dedektörün çıkışında ve bir kromatografik kolondan bir analitin geçmesi sırasında karşılaşılır. Devamını Oku

 • lindeberg levy savı: (Kuramsal istatistik) Tüm değişkenlerin aynı dağılımı gösterdiği durum için özeksel erey savı. Devamını Oku

 • iki değişkenli normal dağılım: Bk. iki-değişkenli olağan dağılım Devamını Oku

 • u biçimi eğri: İki uç değerin en yüksek, orta değerlerin en düşük sıklık gösterdiği bir dağılımın eğrisi. Devamını Oku

 • serpilme çizgesi: Değişkenlerin gösterdiği birlikte değişmeleri gözlemlerin konumlarını tek tek noktalarla göstererek bir eksenler dizgesi içinde simgeleyen çizge. Devamını Oku

 • saçılım katsayısı: (Çok değişkenli istatistik) öğeleri, değişkenlerin ikişer ikişer ilişki katsayıları olan bir dizeyin belirteninin kökikisi. Devamını Oku

 • hutut i mütesavi ül harare: Bk. eşyer ısı eğrisi Devamını Oku

 • ceza değerlemesi: Sanığın kişisel durumuna, suçun işlenişindeki koşullara ve yasanın gösterdiği kurallara göre cezanın, yasada belirtilen en aşağı ve en yukarı sınırlar arasında, yargıçça kestirilmesi yetkisi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar