nörofilament sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nörofilament kelimesinin manası:

 1. Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler.

nörofilament ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. Devamını Oku

 • nükleik asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti Devamını Oku

 • nükleik asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti Devamını Oku

 • nöroloji: Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı, sinir bilimi. Hastanelerde sinir hastalıklarıyla ilgili bölüm. Devamını Oku

 • nöroblastoma: (Yun. neuron: sinir; blastos: tomurcuk) Çevresel sinir sisteminde görülen yaygın bir çocukluk devresi tümörü. Devamını Oku

 • yaygın nöroendokrin sistem: Sitoplazmalarında polipeptit hormonlarını veya biyolojik aminler olan epinefrin, norepinefrin salgılayan endokrin hücreler. Devamını Oku

 • ikincil aktif taşınım: Bağırsak epitel hücrelerinde ve böbrek epitel hücrelerinde glikoz ve amino asit taşınması gibi sodyum iyonlarının yoğunluk farkından enerji sağlayarak çalışan etkin taşınım tipi. Devamını Oku

 • nöron özgül enolaz: Sinir hücrelerinde ve nöro-endokrin özellikteki hücrelerde bol miktarda bulunan bir enolaz izoenzimi, NSE. Küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda plazma düzeyi yükselir. Devamını Oku

 • miyelin kılıf: Çevresel sinirlerde Schwann hücreleri, merkezî sinir sisteminde oligodendrositler tarafından meydana getirilen, 50-100 kadar birim zar katlanmalarından oluşan ve aksonların etrafını saran örtü. Miyelin örtü. Sinir hücresinin aksonunu içten çevreleyen ve Devamını Oku

 • nöroblastom: İstemsiz sinir sistemi, merkez Devamını Oku

 • ara filamentler: Çeşitli hücrelerin sitoplâzmalarında bulunan keratinler (en az 15 polipeptitten oluşan asidik, bazik tipleri), dezmin. vimentin, periferin, nörofilâmentler ve çekirdek plazmasındaki lâminler (A, B, C tipleri) gibi çeşitli molekül ağırlıklarına sahip, 10 nanometre kadar çaptaki ipliksi proteinler, İntermedyer filament. Devamını Oku

 • nükleoproteinler: Nükleik asitlerin proteinlerle birleşmesi sonucu teşekkül eden, hücrelerin çekirdeğinde deoksiribonükleoprotein (DNP) hâlinde, hem çekirdek hem de sitoplâzmada ribonükleoprotein (RNP) hâlinde bulunan bileşikler. Devamını Oku

 • nörotik: Sinir sisteminde rahatsızlığı olan kimse. Sinir sistemi üzerinde etki yapan. Devamını Oku

 • nörotransmitter: Nöronun ucundan salgılanan ve bir sonraki nöronun özgün bir reseptörüne bağlanan, sinir impulslarının iletimine yardımcı olan, genellikle nitrojen içeren düşük moleküler ağırlıklı bir bileşik. Devamını Oku

 • endonöryuın: (Yun. endon: içinde; neuron: sinir) Sinir hücrelerinin aksonlarının etrafını saran, retiküler lifler bakımından zengin ve hücresel elemanları bulunan ince bir örtü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar