nöron dejenerasyonu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nöron dejenerasyonu kelimesinin manası:

 1. Nöronların büzülmesi, yuvarlaklaşması ve koyu eozinofilik olarak görülmesiyle belirgin patolojik değişim. Özellikle kuduz gibi nörotropik viral enfeksiyonlarda en yüksek düzeyini bulur. Nöron dejenerasyonunun en yaygın formu santral kromatolizisdir.

nöron dejenerasyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • multisistem nöron dejenerasyonu: Altı aylıktan büyük Cockers spaniel ırkı köpeklerde, yavaş ilerleyen sinirsel bulgular, yürüyüş ve denge bozuklukları, tremor ve davranış değişimleriyle belirgin kalıtsal hastalık. Devamını Oku

 • nöron heterotopisi: Sinir hücre topluluklarının normalde olmaması gereken yerde bulunması. Fetal yaşamda nöroblastların tamamlanmamış göçüne bağlı olarak biçimlenir. Devamını Oku

 • nöron: Asıl hücre ile protoplazma uzantılarından ve bir silindir eksenden oluşmuş sinir hücresi. Bk. sinir hücresi Devamını Oku

 • presinaptik nöron: Sinapsın taşıma tarafındaki nöron ya da nöron kısmı. Devamını Oku

 • engelleyici nöron: Renshaw hücresi. Devamını Oku

 • bipolar nöron: Bir dendrit ve bir aksonu olan iki kutuplu sinir hücresi. Bir dendrit ve bir aksonu olan iki kutuplu sinir hücresi. Devamını Oku

 • ünipolar nöron: Bk. bir kutuplu sinir hücresi Devamını Oku

 • nöron engelleyicisi: Sinir ucu zarını etkileyerek buradan nöromediyatör salınımını engelleyen ilaç. Devamını Oku

 • motor nöron: Bk. motor sinir Devamını Oku

 • mültipolar nöron: Bk. çok kutuplu sinir hücresi Devamını Oku

 • nöron özgül enolaz: Sinir hücrelerinde ve nöro-endokrin özellikteki hücrelerde bol miktarda bulunan bir enolaz izoenzimi, NSE. Küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda plazma düzeyi yükselir. Devamını Oku

 • nöron içi engelleyici ilaç: Omurilikte ara nöronları etkileyerek çok-sinapslı reflekslerde uyarının geçişini engelleyen; merkez Devamını Oku

 • kalp kası dejenerasyonu: Kalp kasının yangılı olmayan, dönüşümlü hücre zedelenmesiyle belirgin patolojik değişimi, miyokardozis, miyokart dejenerasyonu. Çeşitli sistemik hastalıklarda özellikle enfeksiyöz anemi, ateş ve toksemi durumlarında görülür. Devamını Oku

 • kalp kasında yağ dejenerasyonu: Düzensiz, solgun, sarı odaklarla belirgin, kalp kası hücrelerinde yağ birikimi, miyokartta yağ değişikliği. Özellikle bakteriyel kökenli çeşitli akut toksemilerde görülür. Devamını Oku

 • ışıktan kaynaklı retina dejenerasyonu: Çeşitli dalga boylarındaki ışığın retinada oluşturduğu zedelenme. Devamlı floresan ışık altında ve yüksek sıcaklıkta tutulan albino sıçanlarında, farelerde ve derin su balıklarında görülür. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar