nöron heterotopisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nöron heterotopisi kelimesinin manası:

 1. Sinir hücre topluluklarının normalde olmaması gereken yerde bulunması. Fetal yaşamda nöroblastların tamamlanmamış göçüne bağlı olarak biçimlenir.

nöron heterotopisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nöron: Asıl hücre ile protoplazma uzantılarından ve bir silindir eksenden oluşmuş sinir hücresi. Bk. sinir hücresi Devamını Oku

 • motor nöron: Bk. motor sinir Devamını Oku

 • ünipolar nöron: Bk. bir kutuplu sinir hücresi Devamını Oku

 • nöron engelleyicisi: Sinir ucu zarını etkileyerek buradan nöromediyatör salınımını engelleyen ilaç. Devamını Oku

 • bipolar nöron: Bir dendrit ve bir aksonu olan iki kutuplu sinir hücresi. Bir dendrit ve bir aksonu olan iki kutuplu sinir hücresi. Devamını Oku

 • mültipolar nöron: Bk. çok kutuplu sinir hücresi Devamını Oku

 • nöron özgül enolaz: Sinir hücrelerinde ve nöro-endokrin özellikteki hücrelerde bol miktarda bulunan bir enolaz izoenzimi, NSE. Küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda plazma düzeyi yükselir. Devamını Oku

 • agangliyonozis: Normalde bulunması gereken yerde parasempatik gangliyon hücrelerinin doğuştan bulunmaması, agangliyozis. Devamını Oku

 • nöron dejenerasyonu: Nöronların büzülmesi, yuvarlaklaşması ve koyu eozinofilik olarak görülmesiyle belirgin patolojik değişim. Özellikle kuduz gibi nörotropik viral enfeksiyonlarda en yüksek düzeyini bulur. Nöron dejenerasyonunun en yaygın formu santral kromatolizisdir. Devamını Oku

 • presinaptik nöron: Sinapsın taşıma tarafındaki nöron ya da nöron kısmı. Devamını Oku

 • engelleyici nöron: Renshaw hücresi. Devamını Oku

 • multisistem nöron dejenerasyonu: Altı aylıktan büyük Cockers spaniel ırkı köpeklerde, yavaş ilerleyen sinirsel bulgular, yürüyüş ve denge bozuklukları, tremor ve davranış değişimleriyle belirgin kalıtsal hastalık. Devamını Oku

 • kompresif optik nöropati: Optik kanalın üstten ve alttan yassılaşması sonucu görme sinirlerinin basınç altında kalmasıyla oluşan sinir zedelenmesi. Buzağı ve domuzlarda A vitamini yetersizliğine bağlı olarak biçimlenir. Devamını Oku

 • ektopik üreter: Gelişme bozukluğuna bağlı olarak olmaması gereken bir yerde veya pozisyonda bulunan üreter. Devamını Oku

 • ektopik üreter: Gelişme bozukluğuna bağlı olarak olmaması gereken bir yerde veya pozisyonda bulunan üreter. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar