nöron özgül enolaz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nöron özgül enolaz kelimesinin manası:

 1. Sinir hücrelerinde ve nöro-endokrin özellikteki hücrelerde bol miktarda bulunan bir enolaz izoenzimi, NSE. Küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda plazma düzeyi yükselir.

nöron özgül enolaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nöron: Asıl hücre ile protoplazma uzantılarından ve bir silindir eksenden oluşmuş sinir hücresi. Bk. sinir hücresi Devamını Oku

 • motor nöron: Bk. motor sinir Devamını Oku

 • ünipolar nöron: Bk. bir kutuplu sinir hücresi Devamını Oku

 • nöron engelleyicisi: Sinir ucu zarını etkileyerek buradan nöromediyatör salınımını engelleyen ilaç. Devamını Oku

 • bipolar nöron: Bir dendrit ve bir aksonu olan iki kutuplu sinir hücresi. Bir dendrit ve bir aksonu olan iki kutuplu sinir hücresi. Devamını Oku

 • mültipolar nöron: Bk. çok kutuplu sinir hücresi Devamını Oku

 • nöron heterotopisi: Sinir hücre topluluklarının normalde olmaması gereken yerde bulunması. Fetal yaşamda nöroblastların tamamlanmamış göçüne bağlı olarak biçimlenir. Devamını Oku

 • düzgün sınırlılık ilkesi: (…) Devamını Oku

 • nükleik asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti Devamını Oku

 • nükleik asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti Devamını Oku

 • glutamat dehidrogenaz: Karaciğer hücrelerinin mitokondri matriksinde bulunan, transaminasyon reaksiyonları sonucu oluşan glutamattan oksidatif deaminasyonla alfa-ketoglutaratla amonyak oluşturan ve üre üretiminin hızının düzenlenmesinde görev alan enzim, GLDH. Normalde plazmada bulunmaz, karaciğer nekrozuna neden olan durumlarda plazma düzeyi yükselir. Devamını Oku

 • glutamat dehidrogenaz: Karaciğer hücrelerinin mitokondri matriksinde bulunan, transaminasyon reaksiyonları sonucu oluşan glutamattan oksidatif deaminasyonla alfa-ketoglutaratla amonyak oluşturan ve üre üretiminin hızının düzenlenmesinde görev alan enzim, GLDH. Normalde plazmada bulunmaz, karaciğer nekrozuna neden olan durumlarda plazma düzeyi yükselir. Devamını Oku

 • lökoplast: Bitki hücrelerinde veya bazı kamçılılarda sitoplazma içinde bulunan ve genellikle nişasta taneciğini oluşturan cisimcik. (Yun. leukos: ak; plastos: oluşmuş) Bitki hücrelerinde ya da bazı kamçılı bir hücrelilerde bulunan renksiz plâstitler. Devamını Oku

 • nöropati: Sinir hastalığı Periferal sinir sisteminde işlevsel veya yangısal özellikteki her türlü patolojik değişim. Devamını Oku

 • düzgülü açınık: Bkz. Açınık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar