not aware of sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte not aware of kelimesinin manası:

 1. Farkında değil

not aware of ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • not aware: Farkında değil Devamını Oku

 • aware: Haberdar, farkında, vakıf, uyanık Farkında, farkında olan, haberdar, uyanık, tetikte Devamını Oku

 • not to be aware of: Farkında olmamak Devamını Oku

 • difference: Ayrılık, fark Ayırıcı özellik İhtilaf, Devamını Oku

 • discriminate: Ayırmak, tefrik etmek, temyiz etmek, fark etmek, fark görmek, farkına varmak Fark gözetmek, ayrı tutmak, ayırım yapmak Devamını Oku

 • distinction: Ayırt etme, tefrik, temyiz Fark, idrak Devamını Oku

 • odds: ), (çoğ.) zayıf tarafa verilen üstünlük Eşitsizlik, fark, üstünlük Devamını Oku

 • become aware of: Farketmek, farkına varmak Devamını Oku

 • tesadüfi: Rastlantısal Örnek: Sahifede tesadüfi bir fark bulunsa, bu arızi farkı göremeyecekti. H. Taner Devamını Oku

 • differentiated: [differentiate] farklılaştırmak, ayırdetmek, ayırt etmek, farkı görmek, ayrım yapmak, fark gözetmek Ayır(Mak) Devamını Oku

 • farklı: Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı Örnek: Vücut ve yüz hatları, giyiniş ve yürüme tarzı çok mu farklı? R. H. Karay Devamını Oku

 • zar potansiyeli: Canlı hücrede plâzma zarında bulunan elektrik potansiyel farkı. Zarın sitoplâzma tarafı dışa göre daha negatif olup zardan iyonların geçişi sırasında bu elektrik yükü değişerek elektrik potansiyel farkı oluşur ve Ökaryot hücrelerde zardaki Na+K+ATP az faaliyeti ile bu fark devam ettirilir. Devamını Oku

 • arızi: Sonradan olan, dıştan gelen. Geçici, eğreti Örnek: Sahifede tesadüfi bir fark bulunsa, bu arızi farkı göremeyecekti. H. Taner Devamını Oku

 • contrast: Aradaki farkı göstermek üzere karşılaştırmak, mukabele etmek, birbirinin zıddı olmak, tezat teşkil etmek, tezat göstermek, benzememek. Tezat, zıtlık, fark ayrılık Devamını Oku

 • dışalım kaldıraç vergisi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde, dışalıma konu malların dünya fiyatlarının iç fiyatlardan düşük olması durumunda, yurtiçi üreticileri korumak amacıyla söz konusu malların dışalımından aradaki fiyat farkı kadar alınan değişken vergi. Bu vergi, AB’de üçüncü ülkelerden dışalımı yapılan bazı tarım ürünlerinde dünya fiyatı ile eşik fiyat arasındaki fark kadar alınmaktadır. krş. dışsatım kaldıraç vergisi, dışsatımda fiyat farkı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar