nötrofil sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nötrofil kelimesinin manası:

 1. (Yun. neuter: hiçbiri; philein: sevmek) Nötr boyalarla boyanan.
 2. Kanda akyuvarların çoğunluğunu oluşturan, sitoplazmasında menekşe renkte granüller içeren, çekirdekleri 2-5 parçalı olan ve etkin hareket yeteneği olan, bakteri enfeksiyonlarında fagositoz yeteneğiyle vücudun savunma sisteminin önemli bir parçasını oluşturan hücreler. Akut enfeksiyonların ilk döneminde, ateşli hastalıklarda, kanamalarda ve kötücül tümörlerde sayıları artar.
 3. Stoplazmasında nötral boyalarla boyanma özelliğine sahip tanecikler bulunan parçalı çekirdekli lökositler.

nötrofil ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nötrofil lökosit: (Yun. philein: sevmek; leukos: ak; kytos: boşluk) Fagositoz yapan, loplu çekirdekli, granüllü beyaz kan hücresi. Kanda akyuvarların % 60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasında pembeye boyanabilen küçük granüller içeren, fagositozda ve yangıda Devamını Oku

 • nötrofil granulosit: Asit ve baz boyalarla boyanmayan, granülleri kanatlı, tavşan ve kobayda ise boyanarak psödoeozinofil granulosit adını alan beyaz kan hücresi, heterofil granulosit. Vücutta yangı bölgelerine giderek mikroorganizmaları fagosite ederler. Devamını Oku

 • nötrofil metamiyelosit: Nötrofil granulosit yapımında bölünme gücünü kaybeden ve olgunlaşarak nötrofil granulositlere dönüşen hücreler. Devamını Oku

 • nötrofil lökositozis: Nötrofili. Devamını Oku

 • yaygın damar içi pıhtılaşma: Endotelde yaygın zedelenme veya pıhtılaşma sisteminin iç ve dış nedenlerle uyarılması sonucu, pıhtılaşma sisteminin patolojik etkinleşmesiyle arteryollerde ve kılcal damarlarda kanın damar içi pıhtılaşması, diffuz intravasküler koagülasyon, dissemine intravazal koagulasyon, fibrinsizleşme sendromu, tüketim koagülopatisi, DIC. Birçok hastalığın yaygın ve önemli bir ara mekanizmasıdır. Devamını Oku

 • yaygın nöroendokrin sistem: Sitoplazmalarında polipeptit hormonlarını veya biyolojik aminler olan epinefrin, norepinefrin salgılayan endokrin hücreler. Devamını Oku

 • yaygın nöroendokrin sistem hücreleri: Sindirim, solunum sistemiyle kimi organlarda endokrin olmayan hücrelerin arasında dağınık durumda bulunan nöroendokrin hücreler, DNES. Büyük bir kısmı amin prekürsörlerini biriktirebilme ve amino asit dekarboksilaz etkinliğini gösterme özelliğinde olduklarından bu hücrelere APUD veya amin prekürsor uptake ve dekarboksilasyon adı da verilir. Devamını Oku

 • altın çağını yaşamak: En başarılı, en verimli döneminde bulunmak. Devamını Oku

 • balıkların helmint enfeksiyonları: Balıklarda parazitik solucanların neden olduğu enfeksiyonlar, balık helmintiyazı. Devamını Oku

 • domuzların viral ensefalomiyelitisi: Süt emen domuzlarda, çok bulaşıcı ve ölümcül, antijenik yapıları farklı enterovirüsler tarafından oluşturulan, titreme, çırpınma, felç ve şiddetli irinsiz, akut polioensefalomiyelitisle belirgin hastalık, domuzların enzootic polioensefalomiyelitisi, domuz poliomiyelitisi, Taflan hastalığı, Teschen hastalığı. Devamını Oku

 • karın yüzgeci: Balıklarda vücudun alt tarafında bulunan denge sağlamada ve fren yapmada kullanılan kara omurgalılarının arka bacaklarına karşılık olan bir çift yüzgeç. Pelvik yüzgeç. Balıklarda vücudun alt tarafında bulunan, denge sağlamada ve Devamını Oku

 • koyunların enzootik abortusu: Chlamydia psittaci’nin koyunlarda oluşturduğu doğum öncesi döl yatağı enfeksiyonları nedeniyle, gebeliğin son 1/3’lük döneminde yavru atma, ölü doğum ve zayıf yavru doğumuyla belirgin kronik enfeksiyon, klamidiya enfeksiyonu. Devamını Oku

 • Norveç tazılarının ailevi böbrek hastalığı: Tubulointerstisyel böbrek hastalığı. Devamını Oku

 • sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi: Sığırların üst solunum yolları, trahea ve konjunktivada yangısal lezyonlarla belirgin, sığır herpesvirüs Tip-I tarafından oluşturulan, akut ve bulaşıcı bir hastalığı, enfeksiyöz sığır rinotrakeitisi, İBR, kırmızı burun hastalığı, koyital ekzantem, koyital vezikular egzantem. Devamını Oku

 • Aleutian vizonlarının hastalığı: Vizonların kronik seyirli, hipergamaglobulinemi, sürekli viremi, immün aracılı damar yangısı ve glomeruluslarda patolojik değişimlerle, klinik olarak; anemi, düşkünlük, üreme yetersizliği ve böbrek yetmezliğiyle belirgin, kökenini Batı Alaska’da Aleutian adalarından alan, mavi renkli vizonlarda çok daha sıklıkla görülen Parvoviridae ailesinden bir virüs tarafından oluşturulan hastalık, vizonların Aleutian hastalığı, plazmasitozis. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar