nücumperest sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nücumperest kelimesinin manası:

 1. Yıldıza tapanlar. (Osmanlıca'da yazılışı: nücum-perest)

nücumperest ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • putperest: Puta tapan Örnek: Bu mabet de bir putperest mabedi değilse bile herhâlde ilk kiliselerden biriymiş. Y. K. Beyatlı Allah’tan başka şeyleri ilah kabul eden, puta inanıp ona ibadet eden. Puta tapan. (Bak:Büt-Perest) (Osmanlıca’da yazılışı: put-perest) Devamını Oku

 • mecusiyan: (Mecusi. C.) Mecusiler. Ateşe tapanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: mecusiyân) Devamını Oku

 • abedei esnam: Puta tapanlar. Putperestler. Heykele baş eğenler. (Osmanlıca’da yazılışı: abede-i esnam) Devamını Oku

 • balinperest: Hizmetçi, hadim, hademe. (Osmanlıca’da yazılışı: balin-perest) Devamını Oku

 • nefaisperest: Nefis şeyleri beğenenen, güzel şeyleri seven. (Osmanlıca’da yazılışı: nefais-perest) Devamını Oku

 • ateşperest: Ateşe tapan. Ateşe tapan. Mecusi, müşrik. (Osmanlıca’da yazılışı: ateş-perest) Devamını Oku

 • mecus: Ateşe tapanların bağlı oldukları din. Devamını Oku

 • ateşperestlik: Ateşperest olma durumu. Devamını Oku

 • hayalperest: Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü, hayalperver Örnek: Hiç tecrübesi olmayan, yaşı küçük, fazla hayalperest bir çocuğa bunlar nasıl anlatılabilir?. P. Safa Hayali şeylerle çok uğraşan. Çok hayal kuran. Dalgın. Olmayacak şeylerle avunan. (Osmanlıca’da yazılışı: hayal-perest) Devamını Oku

 • sanemperest: Puta tapan.(Sanem-perestliği şiddetle Kur’an men’ettiği gibi, sanem-perestliğin bir nevi taklidi olan suret-perestliği de meneder. Medeniyet ise; suretleri kendi mehasininden sayıp Kur’ana muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riya-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki; beşeri zulme ve riyaya ve hevaya, hevesi kamçılayıp teşvik eder. S.) (Osmanlıca’da yazılışı: Devamını Oku

 • dagopa: (Mimarlık) Hindistan’da Buda’ya tapanların, Buda’ya değgin kutsal eşyaları korumak için yaptıkları üstü kubbeli yapı. Devamını Oku

 • halifei müslimın: Yavuz Sultan Selim Han’dan sonraki Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir. (Osmanlıca’da yazılışı: halife-i müslimîn) Devamını Oku

 • mecusi: Mecus dininden olan kimse, Zerdüşti. Zerdüşt dininden olanlar, ateşe tapanlar. Devamını Oku

 • bakara suresi: Kur’an-I Kerim’in 2. Suresi olup Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur. (Bu sure, Musa Aleyhisselam’ın risaleti ile o milletin seciyelerine girmiş olan bakarperestlik mefküresini kesip öldürdüğünü, bir bakarın zebhi ile anlatır ve şu cüz’i hadise ile beşerin dünyevi menfaatlarına en çok vesile olan şeylere perestiş etmesi gibi, gaflet ve dalaletin köklerini kesecek bir külli düsturu, her vakit Devamını Oku

 • edbarün nücum: Fecirden evvel kılınan iki rek’at nafile namaz. (Osmanlıca’da yazılışı: edbar-ün nücum) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar