nüfus aşırılığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nüfus aşırılığı kelimesinin manası:

 1. Bir toplumda, bir toplumsal kümede nüfusun, başta yaşamı sürdürmeğe yeterli bir tüketim düzeyi olmak üzere toplum ya da kümece benimsenmekte olan belli amaçların gerçekleştirilmesini engelleyecek ölçüde çok olması.

nüfus aşırılığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yaşama ölçünü: Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede ulaşılmak istenen tüketim düzeyi. Devamını Oku

 • yaşama düzeyi: Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede ulaşılmış bulunan tüketim düzeyi. Devamını Oku

 • nüfus salınımları: Herhangi bir kentte ya da bölgede yaşayan nüfusun, belli bir süre içinde azalıp çoğalması. Devamını Oku

 • ekin türü: Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede belli bir zamanda geçerli olan özdeksel ve tinsel ekin öğelerinin özelliklerinin tümü. Devamını Oku

 • nüfus patlaması: Nüfusun çeşitli nedenlerle öngörülenden fazla artması. 1946 ve 1964 yılları arasındaki dönemde doğum oranlarındaki keskin artış için kullanılan kavram. Devamını Oku

 • nüfus değişimleri: Bir ülke nüfusunun sayısında belli bir zaman süresi içinde doğumlar ve göçler sonucu gerçekleşen artma ya da azalma. Bir ülke nüfusunun türlü özellikler bakımından bileşiminde gerçekleşen değişmeler. Devamını Oku

 • etkin nüfus: Nüfusun, üretimin herhangi bir dalında katkısı olan bölümü. Genellikle 15-65 arası yaş diliminden oluşan, çalışma yeteneğine sahip nüfus. Devamını Oku

 • gizli açlık: Bir toplumda, bir toplumsal kümede nüfus beslenmesinin çok geniş ölçüde sınırlı sayıda besinlere (örneğin tahıla ya da pirince vb.) dayalı olması, sağlıklı beslenme için zorunlu olan besin yapıtaşlarının (vitaminler, tuzlar vb.) ise yetersiz ölçüde alınması durumu. Devamını Oku

 • nüfus yoğunluğu: Nüfus ile bu nüfusun üzerinde yaşadığı toprakların yüzölçümü arasındaki oran, nüfus kesafeti. Nüfusla, bu nüfusun üzerinde yaşadığı toprakların yüzölçümü arasındaki oran. Devamını Oku

 • aktöre ikiliği: Bir toplumda ya da toplumsal kümede biri toplum ya da küme içi ilişkilerde, öbürü başka toplum ya da kümelerle ilişkilerde uygulanan iki ayrı tür aktörenin var olması. Devamını Oku

 • nüfus basıncı: Herhangi bir ülkede nüfus artışı oranının alışılanın üstünde bir değere ulaşması ve nüfusun büyük bir hızla çoğalması. Devamını Oku

 • nüfus planlaması: Ailelere, sahip olmak istedikleri ve yetiştirebilecekleri çocuk sayısı konusunda karar verebilme ve bunu gerçekleştirecek yöntemleri uygulayabilme imkânlarının verilmesi. Devamını Oku

 • çalışmayan nüfus: Nüfusun, üretimin herhangi bir dalında katkısı olmayan, ancak tüketime katılan bölümü. Devamını Oku

 • kentsel nüfus: Kentlerde, nüfus sayısı az da olsa, kent niteliği taşıyan yerleşme özeklerinde yaşayan insan topluluğu; kırsal nüfusun karşıtı. Devamını Oku

 • toplam nüfus: Dolaylı ya da dolaysız olarak ışınım etkisindeki işlerde çalışanlarla, toplumun geriye kalan kesimini oluşturan nüfusun toplamı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar