nüfus tahavvülatı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nüfus tahavvülatı kelimesinin manası:

 1. Bk. nüfus değişimleri

nüfus tahavvülatı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ad durumu eki: Adın başka bir sözcükle ilgi kurmak üzere aldığı ek. Türkçede kullanılan ad durumu ekleri ve değişimleri şunlardır: A) Belirtme durumu eki ve değişimleri şöyledir :-i, -ı, -ü, -u; -y-i, -y-ı, -y-ü, -y-u (ev-i, bal-ı, göz-ü, kol-u; bahçe-y-i, kapı-y-ı, üzüntü-y-ü, korku-y-u) vb. B) Yönelme durumu eki ve değişimleri şöyledir : -e, a; -y-e, -y-a (ev-e, bal-a; Devamını Oku

 • engebe: Deprem, rüzgâr, sel vb. iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur, dağ vb. biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza, avarız. Bkz. yer biçimleri. Devamını Oku

 • engebelik: Engebeli olma durumu. Yer biçimleri, yüzey biçimleri, arıza. Devamını Oku

 • yuvarlama maskesi: nesnelerin kenarlarında ‘haleler’ yaratarak görüntüyü keskinleştiren bir filtre. insan gözü, renkteki küçük değişimleri farkedecek kadar duyarlı değildir; bu işlem bu değişimleri daha görünür kılmak amacıyla arttırır. Devamını Oku

 • denge durganı: Kimyasal dengedeki tepkimede, ürünlerin derişimleri çarpımının, tepkenlerin derişimleri çarpımına oranı. Bu nicelik,.. denklemiyle bulunur. Devamını Oku

 • mevsimlik değişim: (Zaman dizileri) Mevsimlerin ya da daha kısa zaman aralıklarının belirlediği değişim. Örneğin, mevsimlik yağış değişimleri, günlük ısı değişimleri. Devamını Oku

 • tanımlayıcı bağıntı: (Deneysel tasarım) Etkensel tasarımda yineleme sayısını azaltmak amacıyla, kullanılan işlem birleşimleri ile kullanılmamış birleşimler arasındaki etkileşimleri karşılaştıran bağıntı, Devamını Oku

 • fen tebeddülatı: Bk. uygulayım değişimleri Devamını Oku

 • asal değişken: (Çok değişkenli istatistik) p değişkenin oluşturduğu X kümesinin u doğrusal birleşimleri ile q değişkenin oluşturduğu Z kümesinin v doğrusal birleşimleri arasındaki ilişki katsayıları, (…) biçiminde verildiğinde u ve v’deki değişkenlerin her biri. Devamını Oku

 • dönüşke: Matematik işler ya da işlevlerin belirli, ve eş bir işlem altında dönüştürülmüş biçimleri. Devamını Oku

 • renkçi: Işığı, gölgeyi ve biçimleri renk yoluyla veren ressam. Renklendiren kimse. Devamını Oku

 • alın buzultaşı seti: Oluş ve biçimleri ayrımlı buzultaş setlerinden, buzul dili bitimindekilere verilen ad. Devamını Oku

 • eşlem sakınımı: Fiziksel olay ya da tepkimelerde, tüm tepkenlerin eşlem imleri çarpımının tüm ürünlerinkine eşit, bakışımlı olması. Devamını Oku

 • dönümlü değişen yıldız: Parlaklık değişimleri belirli zaman aralıklarında tekrarlanan yıldız. Devamını Oku

 • endopterigotlar: (Yun, endon: içerde, içinde; pterygion: küçük kanat) Böcekler sınıfında gelişimleri tüm başkalaşım şeklinde olanların yer aldığı alt grup. Holometabola. Böcekler sınıfında gelişmeleri tam başkalaşım biçiminde olanların yer aldığı alt grup, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar