nükleon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nükleon kelimesinin manası:

 1. Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronun ortak adı.
 2. Bk. çekincik
 3. Bk. çekirdek parçacığı (II)
 4. Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz nötronların genel adı.
 5. Proton ya da nötron gibi, atom çekirdeğinin temelini oluşturan parçacık.

nükleon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nötron: Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan bir atom cisimciği. Bk. ılıncık Devamını Oku

 • nükleer fisyon: Bir ağır çekirdeğin nötron ya da proton soğurması sonucu, nötron ve enerji yayınımı eşliğinde iki parçaya ayrılması. Çekirdek bölünmesi. Devamını Oku

 • kütle numarası: Bir atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamı. Atom ağırlığı. Devamını Oku

 • proton: Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik. Hidrojen atomunun çekirdeği. Devamını Oku

 • atom ağırlığı: Herhangi bir atomun 16 sayısı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağırlığı. Atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötronların toplamı, kütle numarası. Devamını Oku

 • atom sayısı: Bir atom çekirdeğinin içerisinde bulunan protonların sayısı. Bir atomda bulunan proton sayısı. Devamını Oku

 • atom numarası: Bir atom çekirdeğinin içinde bulunan protonların sayısı. Atom çekirdeğinde yer alan proton sayısı. Devamını Oku

 • nükleik asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti Devamını Oku

 • nükleik asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti Devamını Oku

 • nükleer enerji: Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji. Bk. çekirdeksel erke Devamını Oku

 • fisyon: Bk. bölünüm Bk. yarılım ıı Devamını Oku

 • rutherford atom model: . atomun çekirdeğinde proton bulunup, çekirdeğin etrafında tıpkı güneş sistemindeki gezegenler gibi dönen elektronlar mevcuttur Devamını Oku

 • rutherford atom modeli: atomun çekirdeğinde proton bulunup, çekirdeğin etrafında tıpkı güneş sistemindeki gezegenler gibi dönen elektronlar mevcuttur Devamını Oku

 • nükleer manyetik rezonans: Bk. çekirdeksel mıknatıssal çınlanım Nmr ile gösterilen, nötron ve proton sayıları çift olmayan atom çekirdeklerinin, manyetik alan etkisi altında elektromagnetik radyasyonu absorpsiyonu olayı sonucunda elde edilen spektrumdaki piklerin yeri, hat Devamını Oku

 • atom çekirdeği: Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü. Bk. öğecik çekirdeği Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar