nupleks nuplex sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nupleks nuplex kelimesinin manası:

 1. Sakinlerinin sağlığı ve yaşaması için gerekli her şeyi içeren, nükleer enerji ile çalıştırılması düşünülen konut ve işyerlerinden oluşan yapay mekanlar.

nupleks nuplex ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • denuclearise: (Britanya İngilizcesi) nükleersizleşŸtirmek, nükleerden arındırmak, nükleer silahlardan arındırmak, nükleer silahları yok etmek (bir ülke alan veya bölgeden); nükleer enerji kaynaklarını yok etmek; belirli bir yetki alanı içinde nükleer silahların bulundurulmasını veya konuşŸlandırılmasını yasaklamak (denuclearize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • uranyum uranium: Nükleer enerji üretimi için gerekli radyoaktif metalik eleman. Devamını Oku

 • reaktör kalbi: Nükleer reaktörün, yakıt unsurlarını içeren ve enerji üretilen bölümü. Devamını Oku

 • atom enerjisi atom energy: Nükleer tepkime sırasında serbest kalan enerji. Nükleer enerji. Devamını Oku

 • yapay radyoaktiflik: Nükleer deneme, sızıntı ışınım, televizyon, ışın kadranlı saat, tütün, vb. yapay ortamlardan kaynaklanan nükleer ışınımın oluşturduğu radyoaktiflik. Devamını Oku

 • metabolik enerji: Bir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermantasyon gazlarıyla kaybolan enerjinin çıkarılmasıyla geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME. Alınan yemin kuru Devamını Oku

 • nuclear power plant: Nükleer santral, türbinler için buhar üretmek ve daha sonra elektrik gücü üretmek için jeneratörleri çalışŸtıran nükleer enerjinin ısıya dönüşŸtürüldüğŸü enerji santrali Devamını Oku

 • iyelik konut: 1 – İyesi olan ailenin kendisinin oturduğu, tutmalık karşılığında başkasının oturmasına ayrılmayan konut. 2 – Bir ülkede, konut siyasasının herkesi konut iyesi durumuna getirmeyi amaçlaması sonucunda konut pazarına sürülmesi türlü yöntemlerle desteklenen konut türü. bkz. konut iyeliği. Devamını Oku

 • atom enerjisi: Atom çekirdeklerinin parçalanmasından veya hafif atomların kaynaşmasından oluşan büyük enerji. Bk. öğeciksel erke Devamını Oku

 • nükleer enerji: Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji. Bk. çekirdeksel erke Devamını Oku

 • toplam enerji: Bir yemdeki veya gıdadaki karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin maddelerinin kalorimetre cihazında yakılması sonucunda ortaya çıkan enerji, brüt enerji, gros enerji. Devamını Oku

 • etkinleşme enerjisi: Bir sistemde bir kimyasal reaksiyonun başlayabilmesi için gereken enerji, bir molekül transformasyonunda eski kovalent bağı kırmak için gerekli enerji. Devamını Oku

 • aktivasyon enerjisi: Bk. etkilenil erkesi Bk. etkinleşme erkesi Devamını Oku

 • nükleer enerjik: Nükleer enerji ile ilgili. Devamını Oku

 • biyoenerjetik: (Yun. bios: hayat; energia: faaliyet) Bir ekosistemde enerji akışı. Canlı organizmalarda enerji değişmelerinin incelenmesi. Canlı hücrelerde enerjinin açığa çıkması, dönüşümü, depolanması ve kullanılmasını inceleyen enerji bilimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar