oa sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte oa kelimesinin manası:

 1. Bk. ovalbümin
 2. Ortalama alyuvar çapı.

oa ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ortalama alyuvar çapı: Belirli sayıda ölçülen alyuvar çaplarının toplamı, ölçülen alyuvar sayısına bölünmesiyle elde edilen aritmetrik ortalama değer, OAÇ, MCD. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAÇ değerleri (mikrometre); insan: 5.5-8.8, at: 5-6, sığır: 4-8, koyun: 3.2-6.0, keçi: 2.5-3.9, köpek. 6.7-7.2, kedi: 5.5-6.3. Devamını Oku

 • ortalama alyuvar hacmi: Bir alyuvarın ortalama hacmini mikron küp olarak gösteren bir indekstir, OAH, MCV. OAH = Hematokrit değer (%) x 10 / Alyuvar sayısı (mm3’de milyon) formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAH değerleri; insan: 78-94, at: 37-58, sığır: 40-60 koyun: 28-40, keçi: 16-25, köpek. 60-77, kedi: 39-55. Devamını Oku

 • oak: Ortalama alyuvar kalınlığı. Devamını Oku

 • MCD: Ortalama alyuvar çapı. Devamını Oku

 • mean corpuscular hemoglobin concentration: Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi Devamını Oku

 • mean corpuscular hemoglobin concentration: Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi Devamını Oku

 • ortalama alyuvar kalınlığı: Ortalama alyuvar hacmi ve çapı kullanılarak bulunan değer, OAK, MCT. Devamını Oku

 • normokromik anemi: Her alyuvara düşen ortalama hemoglobin miktarı veya derişiminin normal değerler arasında olmasına karşın alyuvar sayısının değişen düzeylerde azaldığı anemi. Devamını Oku

 • eritroblast: Öncül alyuvar (Yun. erythros: kırmızı; blastos: tomurcuk) Kemik iliğinde eritrositi verecek olan çekirdekli hücre. Devamını Oku

 • hemolysis: Hemoliz, (Tıp) alyuvar çözünmesi, alyuvar yıkımı, alyuvar erimesi, kan erimesi (haemolysis olarak da yazılır) Devamını Oku

 • oligositemi: Kanda alyuvar sayısının ileri derecede azalışı, alyuvar azlığı. Kanın hücresel elemanlarının eksikliği. Devamını Oku

 • oligositemi: Kanda alyuvar sayısının ileri derecede azalışı, alyuvar azlığı. Kanın hücresel elemanlarının eksikliği. Devamını Oku

 • makrosit: İri alyuvar (Yun. makros: büyük; kytos: hücre) Anizositoz gösteren kırmızı kan hücrelerinin normal boydan büyük olanı. Devamını Oku

 • ortalama alyuvar hemoglobini: Her bir alyuvara düşen ortalama hemogolobin miktarının pikogram (pg) belirten bir indeks, OAHb, MCH. OAHb = Hemogolobin (gr/100ml)x 10 / Alyuvar sayısı (mm3’de milyon) formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAHb değerleri; insan: 27-31, at: 12.3-19.7, sığır: 11-17, koyun: 8-12, keçi: 5.2-8.0, köpek. 19.5-24.5, kedi: 12.5-17.5. Devamını Oku

 • akantosit: Tırtıklı alyuvar Üzerinde düzensiz, sayısı 5-10 arasında değişen sitoplazmik çıkıntılar içeren, yıldız görünümlü, alyuvar. Köpeklerde, karaciğer hastalıkları, beslenme bozuklukları, hemanjiyosarkom ve abetalipoproteinemi gibi nedenlerle oluşur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar