odalı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte odalı kelimesinin manası:

 1. Herhangi bir sayıda odası olan
 2. Topkapı Sarayı'nda oturan saray adamları.
 3. Topkapı sarayında hasoda, seferli, hazine ve kiler odalarında oturan saray adamları.

odalı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • has odalılar: Hasodabaşının buyruğu altında, sayıları 30-40 olup içlerinde silahtar, çuhadar, rikabdar, tülbent gulamı, miftah gulamı gibi önemli görevlilerin de bulunduğu; başlıca görevleri kutsal hırka dairesinin temizliğine bakmak, mübarek günlerde öd ağacı yakıp gülsuyu serpmek ve Kur’an okumak olan, türlü hizmetlerini yerine getirdikleri padişahın saray içindeki en yakınlarından oluşan örgüt. Devamını Oku

 • dönel yanma odalı motor: Havaya dönel devinim vererek yakıtla karışmasını kolaylaştıran yanma odasına ek odacıklı patlamasız motor. Devamını Oku

 • odalık: Bir erkeğin nikâhsız olarak aldığı kadın Örnek: Eskiden bu senin dediklerini yapanlara odalık denirdi. B. Felek Padişah, şehzade ve paşaların saraya alınan karavaşlar arasından seçtikleri kadın, ikbal Örnek: Rahmetli bilmem ne paşanın odalığı imiş. E. E. Talu Padişah ve şehzadelerin, saraya alınan karavaşlar arasından seçtikleri kadın. Devamını Oku

 • önyanma odalı motor: Bir patlamasız motorda, yakıt püskürteci ile yuvgu arasında yer alan, içindeki gazın burgaç devinimiyle yakıtı toz durumuna getiren yardımcı odalı motor. Devamını Oku

 • odalı yeniçeriler: Kalelerde gözetçilik eden kapıkulu yeniçerileri. Devamını Oku

 • sis odalı çözümleç: Çiy noktasını saptama işinde kullanılan özel bir çözümleç. Devamını Oku

 • lanova yanma odalı motor: Bk. hava gözeli motor Devamını Oku

 • türbülans yanma odalı motor: Bk. dönel yanma odalı motor Devamını Oku

 • kullukçubaşı: Sarayda Seferli odası erlerinden, padişahın sarık ve abdest peşkirlerini yıkamakla görevli olanına verilen ad. Kiler ve hazine koğuşlarındaki kıdemlilere verilen ad. Devamını Oku

 • dilsiz: Konuşma engelli, konuşamayan, ahraz. Ses çıkarmayan, sessiz olan (kimse). Devamını Oku

 • içsaray: Eskiden saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu iç kısım. Topkapı sarayında taht kapısından sonra başlayan, padişahın harem dairesi, “hırka-i saadet” ve hazine dairelerinin bulunduğu bölüm. Devamını Oku

 • valide alayı: Ölen padişahın anne ve eşlerinin Topkapı sarayından eskisaraya; yeni padişahın annesinin de Eskisaraydan Topkapı sarayına götürülmeleri töreni. Devamını Oku

 • kubbe altı: Tar: Topkapı Sarayı’nda başta sadrazam olmak üzere devlet adamlarının ve vezirlerin toplanıp devlet işlerini görüştükleri yer. Devamını Oku

 • zülüflü baltacılar: Topkapı sarayının içsaray bölümünde hizmet ve koruma ile görevli baltacılar. Devamını Oku

 • akağalar kapısı: Topkapı sarayında içsaray ile dışsarayı birbirinden ayıran üçüncü kapı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar