odalı yeniçeriler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte odalı yeniçeriler kelimesinin manası:

 1. Kalelerde gözetçilik eden kapıkulu yeniçerileri.

odalı yeniçeriler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nöbetçi yeniçeriler: Nöbetleşe üçer yıl süre ile kale gözetçiliğine çıkan yeniçeri ortaları. Devamını Oku

 • bit yeniği: Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta, kurt yeniği Örnek: Bu işin içinde bir bit yeniği olduğunu haykırırdı. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • yeni idealizm: 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra özdekçilik, olguculuk ve doğalcılığın egemenliği karşısında -> idealizmi yeniden canlandırmaya çalışan akımlar. Bu adı ilkin İtalya’da -> Yeni-Hegelciler (Croce, Gentille) kullanmışlardır. Başlıca temsilcileri: Lotze, Eucken, Dilthey, Yeni Kantçılar ve Yeni Hegelciler. Devamını Oku

 • yeni gerçekçi: Yeni gerçekçilik yanlısı olan kimse. Devamını Oku

 • yeni gerçekçilik: Eşyanın gerçeğini ışık ve gölgeden yoksun keskin çizgilerle vermeyi amaç edinen resim anlayışı. İtalya’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru ortaya çıkıp, savaştan sonra büyük bir gelişme gösteren sinema akımı. Bu Devamını Oku

 • yeni gerçekçilik: Eşyanın gerçeğini ışık ve gölgeden yoksun keskin çizgilerle vermeyi amaç edinen resim anlayışı. İtalya’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru ortaya çıkıp, savaştan sonra büyük bir gelişme gösteren sinema akımı. Bu Devamını Oku

 • yeni yeni: Yeni olarak, bugünlerde, çok yakınlarda Örnek: Bu lüks sayfiye yerinde yeni yeni yapılan asfalt yol için taş kırıyorlardı. H. Taner Devamını Oku

 • bostancı mumcusu: Suç işleyen yeniçerileri yakalamakla görevli bir Babiâli memuru. Devamını Oku

 • yeniçerilik: Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği. Yeniçeri asker kuruluşunun olduğu devir. Devamını Oku

 • abdürrauf: Çok merhamet eden, esirgeyen (Allah’ın kulu). çok lütuf, şevkat ve rahmet eden. onları belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren allah’ın kulu. (bkz. rauf) Devamını Oku

 • yeniçeri serdarı: Eyaletlerdeki yeniçerilerin, yeniçeriağasınca atanan en yüksek komutanı. Devamını Oku

 • materyalizm: Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. manevi kavramları ret ve inkâr eden felsefi görüş, maddecilik, özdekçilik. Bk. özdekçilik Devamını Oku

 • gönüllü yeniçeri: Kent ve kasabalardaki gönüllülerin yeniçerilik onur ve ayrıcalıklarından yararlanmak isteyenler arasından ocağa alınan yeniçeri adayı. Devamını Oku

 • yeni halkbilimcilik: Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin tarihsel, coğrafyasal ya da tüm öteki yöntemlerin yardımlarıyla değil de yapı, işleyiş ve bulundukları halk kültürü düzeni içindeki görevlerinin saptanmasıyla çözümlenebileceklerine ilişkin yeni halkbilimciler okulunun kuramı, bk. yeni halkbilimciler okulu. Devamını Oku

 • yerlikulu: Önemli kalelerde (Mısır, Bağdat, Musul, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Budin, Temeşvar gibi) yeniçeri yerine kullanılan gönüllü kale askeri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar