ödemeye koyma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ödemeye koyma kelimesinin manası:

 1. Ödegi, kabul amacıyla ilgilisine bildirme, gösterme, verme.

ödemeye koyma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ihbar: Bildirme, bildirim, haber verme. Suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme Örnek: Karakollara da ihbarlar artmaya başlamıştı. Ç. Altan Bildirim. ~ etmek: bildirmek, Devamını Oku

 • indication: Gösterme, belirtme, belirti, işaret, bulgu, ölçüm, çıtlatma Bildirme, anlatma, gösterme Devamını Oku

 • ihale: İş, mal vb.ni birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene verme, eksiltme veya artırma. İş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun Devamını Oku

 • ödeme bildirimi: Ödegin kendisine çekilmiş olduğunun ilgilisine bildirilmesi. Çekicisince ilgilisine yapılan bildirim. Devamını Oku

 • acknowledgement: Kabul, tanıma, onay, alındı, alındığŸını bildirme; teşŸekkür; borcun kabulü Devamını Oku

 • acknowledgment: Kabul, tanıma, onay, alındı, alındığını bildirme; teşekkür; borcun kabulü Devamını Oku

 • lodgement: Sunma, verme, arzetme, bildirme, yerleşme, para yatırma Devamını Oku

 • ödünç verme yöntemi: Okuyucuya ödünç verilecek kitaplık gereçleriyle ilgili kaydın tutulma biçimini saptayan yöntem, a. bkz. işlem kartlı ödünç verme, markayla ödünç verme, çekli ödünç verme, Newarködünç verme yöntemi, Dîckmanödünç verme yöntemi, Islingtonödünç verme yöntemi, fotoğrafiködünç verme yöntemi, delikli kartlaödünç verme yöntemi, ses-kayıtödünç verme yöntemi. Devamını Oku

 • outbreak: Çıkma, başlama, patlak verme, salgın, isyan, yeryüzüne çıkmış kaya katmanı Feveran, patlama, patlak verme, isyan Devamını Oku

 • inalterable: Değişmez, değiştirilemez, degişiklik kabul etmez Değiştirilemez, değişmez Devamını Oku

 • koyma: Koymak işi. Devamını Oku

 • alıkoyma: Alıkoymak işi. Devamını Oku

 • yerine koyma: A deyiminde B yerine C koyma işlemi, A deyimindeki B nin bir ya da birden çok geçişi yerine C koymak demektir. || Örn. 5>1+1’de 1 ‘in birinci geçişi yerine 2 koymakla 5> 2 + 1 elde edilir. Krş.. değiştirim. Devamını Oku

 • el koyma: Mülkiyet konusu olan bir mal ya da hakkın devlet tarafından zorla alınması. Orcunu ödemeyen borçlunun, elinde ya da üçüncü kişilerde olan taşınmaz, taşınabilir malları ve alacaklarının anaparanın ve üremlerinin (faiz) Devamını Oku

 • koyma akıl: Tecrübe edilmemiş, etkisi kısa süren, o an için ortaya atılmış bir tür nasihat Örnek: Atalarımızın çok güzel bir sözü vardır. Aklı ikiye ayırırlar: Koyma akıl, oyma akıl. Koyma akıl ancak kapıya kadar sürer. Oyma akıl ise bütün hayata siner, derler. H. Taner Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar