ödeneklikte açıklık ilkesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ödeneklikte açıklık ilkesi kelimesinin manası:

 1. Tasarı halindeki ödeneklikte yer alan tüm öğelerin gerek akçalı, toplumsal ve ekonomik yönleri ile Büyük Millet Meclisinde ve topluma ulaştırılma ve duyurulma amacı ile özgürlükle ve açık olarak tartışılması, ilkesi.

ödeneklikte açıklık ilkesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ödeneklikte açıklık ilkesi: Tasarı halindeki ödeneklikte yer alan tüm öğelerin gerek akçalı, toplumsal ve ekonomik yönleri ile Büyük Millet Meclisinde ve topluma ulaştırılma ve duyurulma amacı ile özgürlükle ve açık olarak tartışılması, ilkesi. Devamını Oku

 • ödeneklikte oranlama ilkesi: Ödeneklikte yer alan ödenekleri belirli bir dönem içinde yapılacak giderlerle sağlanacak gelirlere ilişkin niceliklerinin uygulama yılı gereksemelerine dayanılarak oranlanması ilkesi. Devamını Oku

 • ödeneklikte onaylılık ilkesi: Devlete, illere, belediyelere ilişkin ya da devletin katılma payı bulunan yapımsal kuruluşlara, özel sektöre ve genel olarak bunların dışında kalan diğer topluluklara ilişkin tüm ödenekliklerin uygulamadan önce yetkili kuruluşlarca onanmış olması ilkesi. Devamını Oku

 • açıklık ilkesi: Kamu görevi yapan kimi kurumların gördükleri işlerin ve özellikle görüşmelerin herkese açık bulundurulması ilkesi. Devamını Oku

 • ödeneklikte denklik ilkesi: Belirli ödnem içinde yapılacak giderlerin nicelikleri ile aynı dönem içinde sağlanacak gelirlerin karşılıklı olarak dengede tutulması. Devamını Oku

 • karşılıklı ödünsüzlük ilkesi: Gelişmiş ülkelerin azgelişmiş ülkelerden tarifeleri veya diğer dış ticaret engellerini azaltmalarını veya kaldırmalarını isteyememe ilkesi. Devamını Oku

 • ödenekliklerde birlik ilkesi: Gelecek akçalı yıl içinde düşünülen tüm kamu gider ve gelirlerinin bir tek ödeneklikte gösterilmesi ilkesi. (Genellik ilkesinden ayrılan yönü tüm kamu gider ve gelirleri tek bir ödeneklikte yer alırken bunlara ilişkin oranlamaların bir tek değil çeşitli ödenekliklerde bulunabilmesidir). Devamını Oku

 • tam karşılıklı ödün ilkesi: Dünya ticaretini serbestleştirme çabaları çerçevesinde gümrük tarifelerinin karşılıklı görüşmelerle indirilmesinde uygulanan ve dışsatımcı ülkenin mallarına karşı ülkenin uyguladığı tarifeleri indirmesi için, karşı ülkeden dışalımını yaptığı mallara uyguladığı tarifeleri indirmesine dayanan ve Gümrük ve Tarifeler Genel Anlaşmasıyla uygulanmaya başlanan ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütüyle de izlenilen ilke. krş. eksik karşılıklı ödün ilkesi, karşılıklı ödünsüzlük ilkesi Devamını Oku

 • karşılıklı taviz ilkesi: Bk. tam karşılıklı ödün ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin musaddak olması ilkesi: Bk. ödeneklikte onaylılık ilkesi Devamını Oku

 • yapışıklık ilkesi: (Lewin) Bir olayın başka bir olayı canlandırmasının nedenini bunların yapışık ya da bitişik olaylar olmasına bağlayan görüş. Devamını Oku

 • ödenekliklerde belirginlik ilkesi: Ödenekliklerde yer alan gelir kaynaklarının ve giderlerin harcama yerlerinin gerçeğe uygun bir yeterlikte tartışma götürmez bir açıklıkla gösterilmesi ilkesi. Devamını Oku

 • ödenekliklerde genellik ilkesi: Kamu ekonomisinin gelecek akçalı yıl içinde gerçekleşebilecek tüm giderler ile elde olunacağı oranlanan tüm gelirleinin ayrı ayrı ödeneklikte yer alması ilkesi. Devamını Oku

 • yeter neden ilkesi: Leibniz’in, düşünmenin ana ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanına koyduğu ilke. En genel biçimi: Her şeyin yeter bir nedeni vardır. Mantık ilkesi olarak: Her yargının, doğru olması için, yeter bir nedene gereksinmesi vardır. Devamını Oku

 • karşılık ilkesi: İki ülke uyruklarına aynı hakların tanınması ilkesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar