officiary sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte officiary kelimesinin manası:

 1. Vazifeyle ilgili
 2. Bir kuruluşun bütün memurları.
 3. Görev ile ilgili

officiary ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ajans: Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş. Bir ticari kuruluşu tanıtan, onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağlayan iş kolu. Devamını Oku

 • yazman: Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter. Özel veya kamu kuruluşlarında yazışmalardan sorumlu kimse, sekreter. Devamını Oku

 • seyahat acentesi: Yolculuk bileti satılan ticari kuruluş. Geziyle ilgili hizmetleri düzenleyen ticari kuruluş Örnek: Tam karşısına düşen bir seyahat acentesinin reklam ışıkları gecenin ayazını renk renk dağıtıyordu. A. İlhan Devamını Oku

 • döner sermaye: Kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacın elde edilmesi için genel veya katma bütçeden bir miktar paranın, azaltılmamak şartı ile kuruluşa veya bu kuruluşla ilgili işletmelere verilmesi, mütedavil sermaye. Devamını Oku

 • capitular: Katedral danışma kurulu ile ilgili Bir katedral veya kilisenin danışma kurulu üyesi Devamını Oku

 • yapısal: Yapı ile, yapılış ile, kuruluş ile ilgili, strüktürel. Devamını Oku

 • zirai işletme: Tarımla ilgili işleri düzenleyen kuruluş. Devamını Oku

 • zirai işletme: Tarımla ilgili işleri düzenleyen kuruluş. Devamını Oku

 • kilise: Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer Örnek: Katolik kilisesinin hâkim ve müstevli çanı saat üçü vuruyor. Ö. Seyfettin Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş. Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskoposlar Devamını Oku

 • bucak merkezi ilköğretim kurulu: Mahalle ihtiyar kurulu, belediye meclisi, okul-aile birliği gibi kuruluşların temsilcileri ile öğretmenlerin, okul yönetmenlerinin, muhtarların aralarından seçecekleri birer temsilciden ve belediye başkanından oluşan ve bucak müdürünün başkanlığında toplanarak ilköğretimle ilgili işlerin düzenli bir biçimde yürütülmesine bakan kurul. Devamını Oku

 • bureaucracy: Bürokrasi, devlet dairelerine mahsus formaliteler, kırtasiyecilik Devlet memurları. Devamını Oku

 • yargı organları: Yargılama işiyle ilgili kuruluşlar. Devamını Oku

 • IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry: Kimya ile ilgili dünya çapında kabullerle uğraşan uluslararası bir kuruluş. Devamını Oku

 • cabinet: Ses dalgaları üzerinde mekanik olarak yükseltme ve filtreleme görevlerini yerine getiren ayrıca hoparlörü taşıyan ve koruyan bölüm. Camlı ve raflı olan dolap Devamını Oku

 • iktisadi devlet teşekkülleri: İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. krş. Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar