öğretim yardımcıları sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte öğretim yardımcıları kelimesinin manası:

 1. Fakülte yönetim kurullarının önermesi ve rektörün onayıyla atanan öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirmen ve asistanlar.

öğretim yardımcıları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rektör yardımcısı: Üniversitelerde rektöre yardım eden öğretim üyesi. Devamını Oku

 • rektör yardımcılığı: Rektör yarımcısı olma durumu. Devamını Oku

 • toplumsal yardımcı: Çalışma uzmanına bağlı olarak çalıştırılan görevli. Devamını Oku

 • dekan yardımcısı: Fakültelerde dekana yardım eden öğretim üyesi. Devamını Oku

 • prelector: Konferansçı, hoca (üniv.), öğretim görevlisi, okutman Devamını Oku

 • üretim araçları: Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü. Devamını Oku

 • yönetmen başyardımcısı: Okulda türlü eğitim ve öğretim etkinliklerinin yönetmeliklere göre yürütülmesinden ve bütün çalışmaların okulun amacına uygun olarak düzenlenmesinden ikinci derecede sorumlu olan, yönetmen bulunmadığı zamanlarda onun görevine bakan yönetici. Devamını Oku

 • mektupla öğretim: Bir öğretim kurumu, bir eğitim dairesi ya da özel bir kuruluş tarafından mektupla yürütülen öğretim. Ektupla öğretim kurslarına yazılan öğrencilere ders hazırlamak, onlardan gelen yazılı ödevleri düzeltmek ve değerlendirmekle görevli Devamını Oku

 • cobb douglas üretim fonksiyonu: Üretim teknolojisinin tanımlanmasında kullanılan ve üretim faktörleri sermaye ve emek arasındaki ikame esnekliği katsayısının bire eşit olduğu bir tür C.E.S. üretim fonksiyonu. krş. C.E.S. üretim fonksiyonu, Leontief üretim fonksiyonu, doğrusal üretim fonksiyonu Devamını Oku

 • öğretim kurulu: Bir okulun yönetim ve öğretim ile ilgili işlerinden sorumlu kimselerden oluşan kurul. Bir eğitim kurumunda görevli öğretmenlerin tümü. Devamını Oku

 • bütünleşik üretim: Hammaddeden sonul mala kadar tüm üretim süreçlerinde bir önceki aşamada üretilen malın bir sonraki aşamada girdi olarak kullanıldığı, diğer bir deyişle her bir üretim sürecinin birbirine bağlanarak bütün üretim aşamalarının aynı tesiste gerçekleştirildiği üretim. Devamını Oku

 • yardımcı donatımcı: Görünçlük donatımı çalışmalarında donatımcıya yardımcı olan kimse. Devamını Oku

 • yardımcı yapımcı: Yapımcının bir ya da birkaç filmin çevrilmesiyle görevlendirdiği kimse. Devamını Oku

 • üniversite yönetim kurulu: Rektörün başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan bir önceki rektörle, rektör yardımcılarından, fakülte dekanlarından ve doğrudan doğruya üniversiteye bağlı yüksek okul yönetmenlerinden oluşan; yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleriyle senato kararlarının uygulanmasını sağlayan önlemleri almakla görevli kurul. Devamını Oku

 • ilköğretim kurulları: Köy, bucak, ilçe ve illerde İlköğretim ve Eğitim Yasasına göre kurulan ve ilköğrenim çağındaki çocukların eğitimlerine ilişkin sorunlarla uğraşan kurullara verilen genel ad. Köy ilköğretim kurulu, il ilköğretim kurulu gibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar