öğretmenler toplantısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte öğretmenler toplantısı kelimesinin manası:

 1. Okul öğretmenler kurulunun eğitsel kollar ve türlü yarkurul çalışmalarıyla ilgili işleri konuşmak, öğretim programını incelemek, eğitim ve öğretimde izlenecek yolu saptamak, belli konulara ilişkin önerileri ve raporları karara bağlamak, öğrencilerin gelişme ve başarılarını değerlendirmek, üst makamlardan gelen bildiri ve yönergeleri öğrenmek gibi amaçlarla yönetmenin başkanlığında yaptığı toplantı.

öğretmenler toplantısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • doruk toplantısı: Devlet katındaki en yetkili kişilerin bir araya gelerek yaptıkları görüşme, zirve toplantısı. Devamını Oku

 • basın toplantısı: Yetkili bir kimsenin, bir veya birden fazla konular üzerinde açıklamada bulunmak için kitle iletişim araçlarında görevli kimselerle yaptığı toplantı. Devamını Oku

 • planlama toplantısı: Bk. yapım toplantısı Devamını Oku

 • zirve toplantısı: Doruk toplantısı. Devamını Oku

 • yuvarlak masa toplantısı: Yuvarlak bir masa etrafında geniş katılımlı gerçekleştirilen önemli toplantı. Devamını Oku

 • yapım toplantısı: Herhangi bir televizyon izlencesinin hazırlanmasına, gerçekleştirilmesine hazırlık olmak üzere, bütün ilgililerin katılmasıyla yapılan toplantı. Devamını Oku

 • toplantı: Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima Örnek: Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz. M. Ş. Esendal Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin Devamını Oku

 • zümre toplantısı: Aynı dersi okutan branş öğretmenlerinin ders konularını veya öğrenci sorunlarını ele aldığı kurul. Devamını Oku

 • onur kurulu genel toplantısı: Okullarda öğrenciliğe yakışmayan davranışları incelemek ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemler üzerinde önerilerde bulunmak amacıyle sınıf temsilcilerinden oluşan kurul. Devamını Oku

 • uzlaştırma toplantısı: Karşıtlardan birisinin isteği üzerine yetkili örgütlerce düzenlenen toplu oturumlar (yetkili örgütler Çalışma Bakanlığı ya da bölge çalışma müdürlükleridir.) Devamını Oku

 • öğretmenler derneği: Öğretmenlerin meslekî, sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılamak ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek için kurdukları derneklere verilen ad. Devamını Oku

 • toplantı salonu: Toplantıların yapıldığı geniş mekân. Devamını Oku

 • toplantı yeri: Toplantının yapıldığı yer veya merkez. Devamını Oku

 • bilimsel toplantı: Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konulardan oluşan toplantı. Devamını Oku

 • öğretmenler kurulu: Okulun asıl ve yetişmen (stajyer) bütün öğretmenlerinden oluşan, okulun amaçlarıyla ilgili her türlü çalışmaları yasa, tüzük, yönetmelik, öğretim programı ve emirler çerçevesinde planlayıp sonuçları değerlendiren kurul. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar