oksidoredüktaz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte oksidoredüktaz kelimesinin manası:

 1. Bir substrattan diğerine H atomu, O atomu veya elektronların transferini katalize eden enzim. Bu sınıfta dehidrojenazlar, hidroksilazlar, oksidazlar, oksijenazlar, peroksidazlar ve redüktazlar bulunur.
 2. Bir bileşiğin indirgenmesiyle diğer bileşiğin oksidasyonunu katalizleyen dehidrojenaz, hidroksilaz, oksidaz, oksijenaz, peroksidaz ve redüktaz gibi enzimler, oksidasyon-redüksiyon enzimleri.

oksidoredüktaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • oksidoredüktazlar: Bir bileşiğin indirgenmesiyle diğer bileşiğin oksidasyonunu katalizleyen herhangi bir enzim sınıfı. Dehidrojenazlar, katalazlar, oksidazlar, redüktazlar, peroksidazlar gibi. Oksidasyon redüksiyon enzimleri. Devamını Oku

 • redüktaz: Bir bileşiğin indirgenmesini katalizleyen herhangi bir enzim. Devamını Oku

 • nadh koenzim q redüktaz: Bk. NADH dehidrojenaz Devamını Oku

 • nitrit redüktaz: Nitritin amonyağa dönüşümünü katalizleyen enzim. Devamını Oku

 • nitrat redüktaz: Nitratın nitrite dönüşmesini katalizleyen enzimlere verilen genel ad. Devamını Oku

 • oksijenazlar: Oksijen molekülüyle oksidasyon reaksiyonunu katalizleyen enzimler. Oksijenin substrat molekülüne doğrudan geçişini katalize eden hidroksil veya karboksil grubu oluşturan enzimler. Monooksijenazlar iki oksijen atomundan birini substrata katmakta, diğerini indirgeyerek su meydana Devamını Oku

 • methemoglobin redüktaz: Oksijeni taşıyamayan methemoglobindeki Fe+3’ü NADPH veya NADH varlığında Fe+2’ye çeviren ve hemoglobini yeniden oksijen taşıyabilir duruma getiren enzim. Devamını Oku

 • glutatyon redüktaz: Okside glutatyonu, nikotnamit adenin dinükleotid fosfatı kullanarak redükte glutatyona indirgeyen bir flavoenzim. Enzim etkinliğinin azalması, hücrelerin oksidatif hasardan korunmasını azaltır. Devamını Oku

 • sitokrom c redüktaz kompleksi: Mitokondri iç zarında gerçekleşen elektron transfer zincirinde sitokrom b, sitokrom c1 ve bir Fe-S kompleksi kapsayan ubikinondan aldığı elektronları sitokrom c’ye taşıyan, elektron transfer zincirinin ikinci kompleksi. Devamını Oku

 • polimeraz: Dnapolimeraz ya da RNApolimeraz gibi, DNA ya da RNA sentezini katalizleyen enzimler. Deoksiribonükleotit veya ribonükleotitlerden DNA veya RNA oluşumunu katalize eden enzim. Devamını Oku

 • peroksizomlar: (Yun, oxys: keskin; soma: vücut) Hayvan hücrelerinde ve birçok bitki hücresinde, sitoplâzmada bulunan 0.2-1 um çapında, tek katlı bir zarla çevrili, içinde amino asit oksidaz, ürat oksidaz, glikolat oksidaz, peroksidaz, katalaz gibi enzimlerin bulunduğu, hidrojen peroksidin katalaz enzimiyle oksijen ve suya çevrildiği, çıkan enerjinin ısı enerjisi şekline dönüştüğü, oksidasyon yapan, mikrocisimcikler olarak da bilinen organeller. Devamını Oku

 • oksidaz: Moleküler oksijeni alıcı olarak kullanarak oksidasyon redüksiyon reaksiyonlarını katalizleyen herhangi bir enzim. Moleküler oksijenin oksijeni alıcı olarak kullanan oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarını katalizleyen herhangi bir enzim. Devamını Oku

 • kinon: Canlılardaki oksidasyon redüksiyon sistemlerinde görev yapan ve benzenden türeyen bileşikler. Molekül formülü (C6H4O2) olan, sarı kristalli, kötü kokulu, oldukça zehirli, boya sanayiinde ve hidrokinon sentezinde kullanılan yanıcı bir madde Devamını Oku

 • niyasin: Bk. nikotinamit Biyolojik etkin biçimi oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarını katalizleyen enzimlerde prostetik grup olarak rol oynayan NAD ve NADP olan, deri, sinir ve sindirim sistemi sağlığını koruyan, beyaz kristaller h Devamını Oku

 • dna kesme enzimleri: Dna’yı belirli noktalardan tekrarlanabilir şekilde kesen ve bakteri suşlarından izole edilen Bam HI, Hind III gibi enzimler. DNA restriksiyon enzimleri, restriksiyon enzimleri, restriksiyon endonükleaz. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar