olasılıksal tümlenirlik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte olasılıksal tümlenirlik kelimesinin manası:

 1. (…) olasılıksal süreci için, (…)aralığında, (…)Riemann tümlevinin olasılıksal yakınsaklık anlamında var olması durumu.

olasılıksal tümlenirlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • olasılıksal değişken: (olasılık kuramı) Örneklem uzayı öğelerinin gerçek değerli bir işlevi.olasılıksal değişkenler, X,Y,. ile ve tanım bölgeleri (…) ile gösterilir. (…), gerçek sayıların kesikli bir kümesi ise, X’e kesikli ya da süreksizolasılıksal değişken; Rx, gerçek doğru üzerindeki bir aralık ya da aralıkların birleşimi ise, X’e sürekliolasılıksal değişken adı verilir. Devamını Oku

 • bağımsız olasılıksal değişkenler: (olasılık kuramı) F(x,y) birleşik dağılım işlevi olmak üzere, F(x,y) = (…)eşitliğini sağlayan olasılıksal değişkenler. X ve Ybağımsız olasılıksal değişkenleri sürekli ise, f(x,y) = (…) ve kesikli ise, p(x,y)=(…) olur. Devamını Oku

 • yürüyen toplama süreci: (Olasılık kuramı) (…)ler (i=0,1,2,.,.), üzerinde bazı yakınsaklık koşulları olan katsayılar olmak üzere, (…)olasılıksal sürecinden (…) biçiminde oluşturulan (…)durağan olasılıksal süreci. Yürüyen ortalama süreci ve özbağlanımsal süreç bu sürecin özel durumlarıdır. Devamını Oku

 • olasılıksal süreç: (Olasılık kuramı) t rasgele olmayan bir değiştirge olmak üzere oiasılıksal değişkenlerin (…)kümesi. X’nin tanım bölgesine sürecin durum uzayı adı verilir. T={ .2,1,0,1,2 } ya da T ={0,1,2,. } ise, sürece kesikli ya da süreksiz değiştirgeli süreç; (…) ya da (…)ise, sürekli değiştirgeli süreç denir. Bir durumdan bir sonraki duruma geçişin, başlangıç ve bitim duramlarından bağımsız Devamını Oku

 • olasılık dağılımı: Değişken eğer kesikli bir tesadüfi değişken ise değişkenin her değerinin olasılığını veren bir matematiksel formül veya değişken eğer sürekli bir tesadüfi değişken ise, matematiksel bir formülle tanımlanan eğrinin altında kalan alan yoluyla elde edilen belli bir aralıktaki olasılık. Devamını Oku

 • arı olasılıksal süreç: Bk. olasılıksal süreç. Devamını Oku

 • kesikli olasılıksal değişken: Bk. olasılıksal değişken. Devamını Oku

 • süreksiz olasılıksal değişken: Bk. olasılıksal değişken. Devamını Oku

 • olağan olasılıksal değişken: Olağan dağılımlı olasılıksal değişken, ay. bk. olağan dağılım. Devamını Oku

 • sürekli olasılıksal değişken: Bk. olasılıksal değişken Devamını Oku

 • sürekli olasılıksal değişken: Bk. olasılıksal değişken Devamını Oku

 • olasılıksal bağımlılık: Bağımsız olmayan olasılıksal değişkenler arasındaki ilişki. İstatistikte bunun yerine çoğu kez yalnızca bağımlılık terimi kullanılır. Devamını Oku

 • olasılıksal türevlenirlik: (Olasılık kuramı) (…) Devamını Oku

 • özbağlanımsal süreç: (olasılıksal süreç, zaman dizileri).Rasgele dış etkilerin yarattığı içsel güçlerce salınım yaptırılan bir dizgeyi tanımlayan olasılıksal süreç. Bu süreç, genellikle zaman ekseni üzerinde birbirinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan bir zaman dizisiyle, (…) biçiminde belirtilir. Burada e,bir olasılıksal değişken ve f, işlevsel bir bağıntıdır, ay. bk. çoklu Markov süreci, yürüyen toplama süreci Devamını Oku

 • t dağılımı: (Kuramsal istatistik) X, ölçünlü olağan dağılımlı ve Y, n bağımsızlık sayısı ile (…)dağılımlı olasılıksal değişkenler olmak üzere, T = (…)olasılıksal değişkenin dağılımı. T’nin olasılık yoğunluk işlevi, (…)olur. Burada n, bağımsızlık sayısıdır, anlamdaş Student dağılımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar