ölçün aralık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ölçün aralık kelimesinin manası:

 1. 35 mm'lik filmde 20 resimlik olan resim-ses aralığı.

ölçün aralık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • resim ses aralığı: Göstericideki pencere ile okuma kafası arasındaki uzaklıktan dolayı, bileşik bir eşlemde, herhangi bir resim ile bu resme ilişkin ses imi arasındaki uzaklık. (35 mm’lik filmde bu aralık 20 resim, 16 mm’likte 26 resimdir; yani ses imi, ilgili olduğu resimden, birincisinde 20 resim, ikincisinde 26 resim önde bulunur). Devamını Oku

 • aralık düzenleyici: Uzun aralıklarla tek resim alma işleminde bu aralıkların süresini düzenleyen gereç. Devamını Oku

 • 16 mmlik film: 1923’te piyasaya sürülen ve eni 16 mm olan film çeşidi. (Başlangıçta özenciler için hazırlanan bu film, sonradan tecimsel sinemada da kullanılmağa başlandı. Günümüzde belgesel filmde, eğitim, araştırma, işleyim alanında, 35 mm’lik filmlerin küçültülmüş eşlemlerinde ve televizyonda en çok kullanılan dar film boyudur. 16 mm’lik filmde 1 ayakta 40 resim, 1 m’de 131,5 resim vardır. Çerçevesi Devamını Oku

 • bölüt aralığı: Aralıklı ya da kümelenmiş bir dağılım çizelgesinde kümelerin en alt sınırıyla en üst sınırı arasındaki ayrımın küme sayısına bölünmesiyle bulunan genişlik, bkz. aralıklı dizi. Devamını Oku

 • n boyutlu yarım açık aralık: Bk. n-boyutlu açık aralık. Devamını Oku

 • yinelemeli basım: Ölçün hızdan daha yavaş çevrilmiş bir filmi bu hıza ulaştırmak için başvurulan bir yöntem. (Genellikle sessiz sinema çağındaki hız olan saniyede 16 resimlik hızla çevrilmiş filmleri, saniyede 24 resimlik hıza getirmek için kullanılır. Optik basım aygıtında bir resmi tek, öbürünü iki kez yineleyip basmakla sağlanır). Devamını Oku

 • doğum ilk kızgınlık aralığı: Doğum sonrası ilk kızgınlığın görülmesine kadar geçen süre. Sürüde fertilite parametreleri için, doğum-ilk kızgınlık aralıkları toplamının, toplam inek sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu aralığın 60 günü geçmemesi Devamını Oku

 • aralıksız: Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan. Sürekli, aralık vermeden Örnek: Her şey boyuna değişiyor, aşılıyor, en iyiye, en doğruya, en kolay ve en verimliye yönelen bir gelişim aralıksız sürüp gidiyordu. T. Buğra Devamını Oku

 • güven aralığı: Belirli bir olasılık seviyesinde, gerçek ortalamanın deneysel ortalama civarında bulunduğu aralık. Ana kitle parametresinin n sayıda birim içeren örnek yardımıyla hesaplanmış olan oran, ortalama vb. ölçütün kabul edilebilir bir hata Devamını Oku

 • büyük 8: 8 mm’lik filmin 1965’te piyasaya sürülen yeni bir çeşidi. (Boy bakımından, olağan 8 mm’lik filmden hiç bir başkalığı yoktur. Buna karşılık, 8 mm’lik filmde deliklerin yatay olarak bulunan uzun kenarı,büyük 8’de dikey olarak yer alır. Böylelikle resim alanı, olağan 8’dekine göre yaklaşık % 50 oranında artar.büyük 8’de bir ayakta 72 resim, 1 m’de 235,3 resim Devamını Oku

 • kara sıcaklık aralığı: Isıtılan parçaların renk değiştirmediği, yaklaşık olarak 550°C’a dek olan sıcaklık aralığı. Devamını Oku

 • kümelenmiş sıklık dağılımı: Gözlemleri, kümeler ya da değer aralıkları içinde veren sıklık dağılımı, bkz. aralıksız dizi. Devamını Oku

 • yanma aralığı: Yanma olayının olduğu, dövme aralığı üstündeki sıcaklık aralığı. Devamını Oku

 • aralı basım: Sinem.Aralı basım aygıtında aralı devinimle gerçekleştirilen basım. Devamını Oku

 • sık: Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar