olgu tarihçesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte olgu tarihçesi kelimesinin manası:

 1. Bireyin yaşamında önemli bir olayın baş göstermesine yol açan nedenlerin oluş sırasına göre düzenlenmesi.

olgu tarihçesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • durum tarihçesi: Danışman kılavuzdan yardım görmesi beklenilen bir kişiyle ilgili olarak düzenli biçimde toplanan bilgi. Bir kimsenin ya da ailenin yaşamını etkilemiş bulunan önemli olayları ve sorunları kapsayan özet. Devamını Oku

 • vaka tarihçesi: Bk. durum tarihçesi Devamını Oku

 • uyaran öğesi: Çıkarımcı yordamlarda bireyin örtük eğilim ve tutumlarını açığa vurması için kullanılan belirsiz ipucu. Devamını Oku

 • tarihçe: Bir olay veya nesnenin özet olarak yazılmış tarihi. Devamını Oku

 • uygun çerçeveleme: Herhangi bir film görünçlüğünün, başka bir çerçeve oranında gösterildiğinde, önemli bölümleri yitirilmeyecek biçimde düzenlenmesi. Devamını Oku

 • tarih orunlaması: Yaşanan zamanda geçen politik bir olayı, geçmişteki benzer bir durumla anıştırmak (karşılaştırıp anlatmak). Devamını Oku

 • ayrıtlık: Bir olay ya da bireyin ayırıcı özellikleri toplamı. Devamını Oku

 • bireysel ahlak felsefesi: Bireyin gelişmesini göz önünde bulunduran, kişiliği, sorumluluğu içinde bireyin kendini gerçekleştirmesini ve bireyin mutluluğunu erek edinen ahlâk öğretileri. Karşıtı bkz. toplumsal ahlâk felsefesi Devamını Oku

 • olgu: Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa Örnek: Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz. O. Hançerlioğlu Varlığı deneyle kanıtlanmış şey. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş. Devamını Oku

 • mücevher tarih: Divan edebiyatında, ebcet hesabına göre yalnız noktalı harfleri sayıldığında söz konusu olayın tarihini gösteren dize veya söz. Devamını Oku

 • birincil: Sırada, önemde ilk yeri alan. Temel olarak alınan, ana, temel, esas, asli. Devamını Oku

 • engellenme dayanıklılığı: Kişilik örgütünde önemli çöküntülere yol açmadan bireyin dayanmaya güçlü olduğu zorluk, sıkıntı ve çatışmaların derecesi. Devamını Oku

 • hazırlık: Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar. 1 – Sahne çalışmasına geçmeden önce oyunun özüne ve biçimine ilişkin olan ön çalışma. 2 – Yazarın önemli bir olayı inandırıcı yapabilmek için daha Devamını Oku

 • gerekircilik: Belirlenimcilik. Fiziksel ya da ruhsal bütün olayların kendilerinden önceki olayların etki ve baskısı altında ortaya çıktıklarını ileri süren bir görüş. Devamını Oku

 • ontogeni: (Yun. on: oluş; genesis: ata) Bireyin geüşmesi ve büyümesi olayı. Ontogenez. Gelişme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar