oneirology sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte oneirology kelimesinin manası:

 1. Düşbilim

oneirology ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. Devamını Oku

 • science and technology: Bilim ve teknoloji, bilim ve teknoloji arasındaki bağŸlantıyı tanımlayan teknik terim; bilim ve teknoloji çalışŸmalarını birleşŸtiren bilim sahası Devamını Oku

 • bilim adamı: Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse, bilim kadını, bilim insanı, bilgin, âlim Örnek: Aralarında yurt çapında ün yapmış bilim adamları vardı. H. Taner Devamını Oku

 • empiric science: Ampirik bilim, deneyci bilim, deney ve gözleme dayanan bilim Devamını Oku

 • aerodinamik: Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanın yarattığı etkiyi inceleyen bilim. Bu bilim alanıyla ilgili. Devamını Oku

 • yöntembilim: Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak üzere ilkeler geliştiren bilim.// Bilim olarak, ancak yeniçağda ortaya çıkmıştır. Devamını Oku

 • hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Bu bilimle ilgili. Devamını Oku

 • reoloji: Bk. akışbilim Maddenin akış ve biçim bozulmasını inceleyen bir bilim. Devamını Oku

 • etnoloji: İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat, ırk bilimi. (Yun. ethnos: millet; logos: bilim) Farklı insan ırkları, dağılımı, Devamını Oku

 • zooloji: Hayvan bilimi. (Yun. zoon: hayvan; logos: bilim) Hayvanların sınıflandırılması, dağılımı, davranışı, yapıları ve görevleri ile ilgili bilim dalı. Devamını Oku

 • kriyobiyoloji: (Yun. kryos: buz; bios: hayat; logos: bilim) Hücre ve dokuları dondurarak inceleyen bilim dalı. Canlılar üzerinde so–güg–un etkilerini ve canlıların so–güg–a karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • temel bilimler: Değişik bilim alanlarının fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel bilgilerini içeren bilim dalları. Yüksek öğrenimde öğrencilerin seçtikleri bilim dallarında başarılı bir biçimde öğrenim yapmalarını sağlamak amacıyla, gerekli temel bilgileri veren Devamını Oku

 • ergonomi: İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, iş bilimi. Bk. iş bilim Devamını Oku

 • antropoloji: İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi. (Yun. anthropos: insan; logos: bilim) İnsanın yeryüzüne gelmesinden bugüne kadar gelişmesini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • mathesis universalis: (Lat. universalis = evrensel)(Yun. mathesis – bilme, bilim, kesin bilim olarak matematik) Descartes, Leibniz ve çağımızda Husserl’in bilgi ülküsü olan, bütün bilimlerin kendisine dayandığı, bilgimizin bütün konularını kesin matematiksel biçimde kavrayabilen evrensel bilim. // Bu ülküyü ortaya atanlar, biçimsel mantığı ve bilim öğretisini bütün bilimlerin dayandığı temel sayarlar, bütün bilgilerimizin matematiksel bir kesinliğe, seçikliğe ulaşabilmesini Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar