onkosfer sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte onkosfer kelimesinin manası:

 1. Bk. kancalı küre
 2. Eucestoda yumurtalarında üç çift çengel taşıyan larva.
 3. Sestodların ilk larval dönemi.
 4. Skoleksinde çengel taşıyan Eucestoda larvası, hekzakant.

onkosfer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hekzakant: Skoleksinde 3 çift çengel taşıyan Eucestoda larvası. Onkosfer. Devamını Oku

 • sistiserkus: Bk. keseli lârva Taenia cinsindeki sestod türlerinin onkosferden gelişen ince duvarlı, içi sıvı dolu, invagine bir skolekse sahip larval formu. 1. Taenia cinsi sestodların larvası. 2. İçi sıvı dolu bir Devamını Oku

 • pleroserkoit: Proserkoitten gelişen metasestod. Pseudophyllidea takımında bulunan sestodların üçüncü dönem larvası. Devamını Oku

 • rostrum: Kuşların gagası. Bazı balıklarda bulunan kemiksi uzantı. Devamını Oku

 • korasidyum: (Yun. korax: karga; idion: küçültme eki) Bazı şeritlerin, ilk konakta proserkaryaya değişecek silli embriyosu. Pseudophyllidean sestodların üç çift çengelli onkosferinin etrafı silyumlu epitelle çevrili olan yüzen larvası. Devamını Oku

 • dekakant: Sestodların Cestodaria alt sınıfında bulunan türlerinin yumurtaları içerisinde bulunan larvalarına verilen ad. Larvalar 10 çengel taşıması nedeniyle dekakant larva adını almaktadır. Cestoda sınıfının Cestodaria alt sınıfında bulunan türlerinin yumurta içerisinde Devamını Oku

 • kancalı küre: (Yun. ongkos: çengel; sphaira: yuvarlak) Şeritlere ait, keseli kurt evresinden önce meydana gelen kancalı bir larva tipi. Onkosfer. Devamını Oku

 • proserkoit: Genellikle arka serkomeri bulunan ve korasidyumdan gelişen sestod larvası. Pseudophyllidea takımında bulunan sestodların ikinci dönem larvası. Devamını Oku

 • neoteni: (Yun. neos: yeni; teinein: gezmek) Bazı iki yaşamlılarda olduğu gibi, normal sürenin dışında eşeysel olgunluğa kadar lârva karakterlerinin devamı. Seksüel olgunluğa ulaşılmasına rağmen larval evrede kalma eğilimi, progenezis. Devamını Oku

 • deri larva göçü: Verilen konakta olgunlaşamayan kancalı kurt larvaları tarafından oluşturulan deri lezyonu. Köpeklerin kancalı kurtlarının larvaları insan derisinden girmesi ve dışarıdan görülebilen kanalların oluşumuna yol açmaları sonucu oluşan enfeksiyon, larva migrans eksterna. Devamını Oku

 • metamorfoz: Başkalaşma. Bk. başkalaşım Dokunun normal Devamını Oku

 • larval stage: Larva dönemi Devamını Oku

 • ovovivipar: Kabuğu olan fakat anasının içinde iken açılan yumurtalar meydana getiren canlı. İçerisinde larva bulunan yumurtalar üreten. Devamını Oku

 • protoskoleks: Taeniid sestodların metasestodlarından, sönurus ve hidatit kist içerisinde tomurcuklanarak oluşan genç skoleks. Echinococcus türlerinde ara konakta bulunan hidatit veya alveoler kistler içerisinde aseksüel tomurcuklanma sonucunda oluşan küre biçimindeki larval evre. Devamını Oku

 • Ancylostoma braziliense: Güneydoğu Amerika, Brezilya ve diğer tropik bölgelerde bulunan kedi ve köpeklerin ince bağırsaklarında parazitlenen, insanlarda deri larva göçüne neden olabilen kancalı kurt türü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar