online editing sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte online editing kelimesinin manası:

 1. Çevrimiçi düzenleme

online editing ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • online registration: Çevrimiçi kayıt Devamını Oku

 • online registration: Çevrimiçi kayıt Devamını Oku

 • books online: Çevrimiçi kitaplar Devamını Oku

 • allow editing: Düzenleme ızni Devamını Oku

 • for editing: Düzenleme için Devamını Oku

 • editing techniques: Düzenleme teknikleri Devamını Oku

 • full screen editing: Tüm ekranda düzenleme Devamını Oku

 • online information service: Çevrimiçi bilgi hizmeti, bilgisayar veya modem bağŸlantısı ile bilgi bankaları ve ek bilgi erişŸimini sağŸlayan hizmet Devamını Oku

 • korunç: Bk. sigorta Elektrik akımını açan ve çok yük bindiğinde, içindeki telin erimesiyle çevrimi kapatan düzen. Devamını Oku

 • collocation: Sıraya koyma, düzenleme, sözdizimi. Yan yana olma, düzenleme, sıralama, eşdizimlilik Devamını Oku

 • editing a newspaper: Gazeteyi düzenleme, gazeteyi inceleyerek değŸişŸtirme, gazetede düzeltmeler yapma, gazeteyi yayımlanmaya hazır hale getirme Devamını Oku

 • iklimleme: Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem. Salonlarını, sinema ve televizyon ilişkilerini istenilen sıcaklıkta tutma, korunakların sıcaklığını düzenleme. Devamını Oku

 • synchronism: Aynı zamana tesadüf etme, eşzamanlılık, tarih sırasına göre düzenleme; de/gıs/ik zamanlardaki olayların aynı resimde gösterilmesi Eşzamanlılık, senkronizm, tarih sırasıyla düzenleme Devamını Oku

 • organizasyon: Düzenleme Örnek: Kütüphanesi ile, kadrosu ile, organizasyonu ile, ülkenin övünülür gazetelerinden biri hâline getirmede katkısı büyüktü. H. Taner Devlet, idare, toplum vb.nin düzenleniş biçimi. Düzenli bir grup üyelerinin bütünü. Devamını Oku

 • transcoding code conversion: Kod çevrimi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar