önsöz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte önsöz kelimesinin manası:

 1. Bir yapıtın amacını, konusunu, işleniş biçimini açıklayan, kimi kez de hazırlanmasında emeği geçen kişileri belirten yazı, mukaddime, dibace.
 2. Kitabın amacını, konusunu, işleniş biçimini açıklayan ve (ya da) hazırlanmasında emeği geçen kişileri anan yazı.

önsöz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ön söz: Kitapların giriş kısmına konulan, o eserin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazı, mukaddime Devamını Oku

 • ıslıklı ünsüz: Dilin ön orta bölümünün bir tür oluk biçimini almasıyla oluşan ünsüz: s, z, ş, j. (Derleme.. ıslıklı konson, ıslıklı ses) Vızıltılı ve hışırtılı bir ses veren sızıcı ünsüz: s, z, Devamını Oku

 • eşyönsüz töz: Değişik yönlerde, değişik özellikler gösteren töz. Devamını Oku

 • sızıcı ünsüz: Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele çarpıp sızması ile oluşan ünsüz. (Derleme., sızmalı konson, sürtünmeli kpnson, sürtünücü konson) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele Devamını Oku

 • ünsüz: Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz. Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant. Devamını Oku

 • ikiz ünsüz: Özellikle ağızlarda çeşitli ses olayları sonunda iki ünsüzün yan yana gelmesi. Aynı hece içinde bulunan ve ses değeri bakımından tek bir ünsüz durumunda olan ünsüz: Ar. hiss, zann, hakk, redd; Devamını Oku

 • mayınsız: Mayını olmayan, mayınlanmamış yer. Devamını Oku

 • koruyucu ünsüz: Bağlayıcı ünsüz: Anne-y-e, evde-y-iz örneklerindeki “y” ünsüzü. Bk. bağlayıcı ünsüz. Devamını Oku

 • tonlu ünsüz: Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde ayrı ayrı oturaklarda ve sadece birer küreği olan tekne. Ciğerlerden gelen havaya ses tellerinin titreşip ton vermesiyle boğumlanan ünsüz türü, ötümlü ünsüz, yumuşak ünsüz: b, Devamını Oku

 • önsöz tarihi: Önsözün bitimine konulan ve kitapta başka bir tarih yoksa, basım tarihi yerine de geçen tarih. Devamını Oku

 • öndamak ünsüzü: (Derleme., öndamaksı konson, öndamak fonemi, öndamaksıl) Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyle öndamağın çeşitli noktalarında patlayarak veya sızarak meydana getirdiği ses: k, g, ğ, y ünsüzleri gibi. Devamını Oku

 • avurt ünsüzü: Dil ucunun ön damağa veya art damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından akan ses: Dil, bel, el, dal, bal, al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. (Derleme.. avurt konsonu, avurtsu konson, yanak Devamını Oku

 • titrek ünsüz: Dil sırtını geriye doğru kabarıp, kenarlarının diş- ön damak sınırında yer aldığı sırada, dil ucunun diş etine hafifçe çarpması ve aradan geçen havanın titremesi ile oluşan akıcı r ünsüzü. Devamını Oku

 • ünsüz atlaması: (Derleme.. Konson atlaması, ünlülerin incelik-kalınlık bakımından ünsüzlere etkisi) k, g, ğ,l,h ünsüzlerinin ince veya kalın ünlülere göre boğumlanma noktalarının değişmesi: Kedi, kadı; gene, gaga; eğe, ağa; bel, bal; hele, hala örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • yönsüz: Yönü olmayan. Amaçsız Örnek: O henüz şekilsiz, yönsüz isteklerinin peşinde başıboş bir hayat sürmektedir. N. Cumalı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar