organize ediciler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte organize ediciler kelimesinin manası:

 1. Daha sonra öğrenilecek bilgileri anlamlı bir duruma getirirler.ayrıntılı bilgilerin anlamlı olarak yerleştirileceği çerçeveyi hazırlamış olurlar.

organize ediciler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • organize ediciler: Daha sonra öğrenilecek bilgileri anlamlı bir duruma getirirler.ayrıntılı bilgilerin anlamlı olarak yerleştirileceği çerçeveyi hazırlamış olurlar. Devamını Oku

 • organize: Kuruluşları ortak bir amaç için bir araya getirme, birleştirme. Düzenleme. Devamını Oku

 • organize sanayi: Birbirini bütünleyen, değişik sanayi kollarının ve kuruluşlarının oluşturduğu iş alanı. Devamını Oku

 • organize suç: Çeşitli kişi ve örgütlerce planlanıp işlenen suç. Devamını Oku

 • organize etmek: Bir etkinliği tasarlayarak gerçekleştirmek, düzenlemek. Devamını Oku

 • lack of an organize: Teşkilatsızlık Devamını Oku

 • organize sanayi bölgesi: Bk. örgütlü işleyim bölgesi Devamını Oku

 • organize sanayi bölgeleri: Sanayi yatırımlarını özendirmek ve sanayi üretiminin artmasını sağlamak amacıyla birbirleriyle uyumlu üretimde bulunan küçük ve orta ölçekli firmaların ortak altyapı hizmetlerinden yararlanmak üzere belirli bir alanda toplandığı büyük bölgeler. Devamını Oku

 • organize serbest ticaret anlaşmaları: Bk. pazar payı düzenleme anlaşmaları 1 Devamını Oku

 • otlatma olgunluğu: Çayır ve meralardaki otların çimlendikten sonra büyüme başlangıcı devresine girmesi, daha sonra kök ve gövde olarak güçlenip otlatmadan zarar görmeyecek duruma gelmesi. Devamını Oku

 • önbağlam: Görgül bilgileri dizgelemek ve bu bilgilerin örtük olarak içerdiği çıkarımsal yapılamalara ulaşmak üzere başvurulan nedensellik, süreklilik, düzenlilik gibi genel kavram kalıpları. Devamını Oku

 • önbağlam: Görgül bilgileri dizgelemek ve bu bilgilerin örtük olarak içerdiği çıkarımsal yapılamalara ulaşmak üzere başvurulan nedensellik, süreklilik, düzenlilik gibi genel kavram kalıpları. Devamını Oku

 • yerleşme tasarı: Belli büyüklükte bir nüfûsun, bir yerleşim yerine nasıl yerleştirileceğini gösteren tasar. bkz. düzentasar. Devamını Oku

 • pozlama kilidi: metre ölçümü yapıldığında, bazı durumlarda karenin ana konusu görüntünün merkezinde olmayabilir. konu içindeki ana konuyu doğru pozlamak için, pozlama kilidine basılır, çekilmek istenen konu karenin içine tekrar yerleştirilir. genellikle modern makinelerde pozlama kilidi işlemi deklanşöre yarım basarak, daha sonra metre ölçümü işlemini yaparak, daha sonra konu yerleştirilerek yapılır. Devamını Oku

 • faiz: İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar