organs of speech sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte organs of speech kelimesinin manası:

 1. Ses organları

organs of speech ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • duyu organları: Göz, kulak gibi vücudun dış yüzeyinden gelen uyartıları almaya yarayan organlar. Reseptör organlar. Görme, işitme, koku, basınç, tat, denge, dokunma, ağrı ve ısı duyularını alan organlar, organa sensum.Dgr.: anat. organa Devamını Oku

 • internal organs: İç organlar Devamını Oku

 • analogy organs: Analog organlar Devamını Oku

 • effector organs: Efektör organlar Devamını Oku

 • diklin: (Yun. di: iki; kline: yatak) Çiçeğin sadece erkek ya da sadece dişi üreme organlarına sahip olması. Erkek üreme organlarının (andrekeum) ve dişi üreme organlarının (ginekeum) ayrı çiçekler üzerinde bulunması durumu. Devamını Oku

 • rektal muayene: Büyük hayvanlarda rektum yoluyla pelvis içi organlarıyla bazı karın içi organlarının elle yapılan muayenesi, rektal palpasyon. Devamını Oku

 • adliye teşkilatı: Yargı organları ve bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizmanın bütünü, adalet örgütü. Devamını Oku

 • pudendum femininum: Kadın dış genital organları. Dişi dış üreme organları.Dgr.: anat. pudendum femininum Devamını Oku

 • organa urinarya: Boşaltım organları. Boşaltım organları.Dgr.: anat. organa urinaria Devamını Oku

 • karın zarı: Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton. Karnın içini kaplayan zar. Periton Devamını Oku

 • dioecious: Erkek ve dişi organları ayrı bitki veya hayvanlarda olan, iki evcikli, dioik. Dioik, ikievcikli, üreme organları ayrı canlılara ait Devamını Oku

 • endoskopik muayene: Boşluklu organların iç yüzeyinin veya vücut boşlukları ve vücut boşluklarında bulunan organların dış yüzeylerinin endoskopla gözlenmesi, endoskopi. Devamını Oku

 • vissera: İç organlar. İç organlar.Dgr.: anat. viscera Devamını Oku

 • vissera: İç organlar. İç organlar.Dgr.: anat. viscera Devamını Oku

 • makrosporofor: (Yun. makros: büyük; sporos: tohum; pherein: taşımak) Bitkilerde dişi eşey organlarını taşıyan yapı. Yapraksı megasporofil. Bitkilerde dişi eşey organlarını taşıyan yapı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar