orman tekniker okulu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte orman tekniker okulu kelimesinin manası:

 1. Ortaokulu bitirenlerden ormancılık alanında teknik görev almak isteyenleri yetiştirme amacını güden, lise dengi 4 yıllık parasız yatılı meslek okulu.

orman tekniker okulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • teknisyen okulu: Endüstri alanında makine, elektrik, kimya, motor vb. dallarda çalışacak teknik görevlileri yetiştirme amacını güden ve öğrenim süresi dört yıl olan lise dengi meslek okulu. Devamını Oku

 • ev ekonomisi okulu: Genellikle ortaokulu bitiren kız öğrenciler arasından ev ekonomisi alanında yetişmek isteyenlere öğrenim sağlayan üç yıllık parasız yatılı okul. Devamını Oku

 • otelcilik okulu: Genel kültür ve meslek dersleri yanında uygulama çalışmaları ile okul ve motel görevlisi yetiştiren, ortaokula dayalı üç yıllık meslek okulu. Devamını Oku

 • kılgılı sanat okulu: Öğrencilere döşemecilik, frezecilik, kaynakçılık vb. yeni bir meslek öğreten, belli bir işte bilgi ve yeterliklerini arttırmak isteyen gençlere ve yetişkinlere eğitim olanağı sağlayan, ilkokula dayalı meslek okulu. Devamını Oku

 • yazmanlık okulu: Resmî ve özel iş alanlarına gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış yazmanlar yetiştiren iki yıllık yüksek meslek okulu. Devamını Oku

 • ilköğretim okulu: İlkokullara öğretmen yetiştiren ve ayrıca bölgelerindeki ilköğretim kurumlarını geliştiren ve buralarda çalışan yöneticiler ile öğretmenlerin iş başında yetişmelerine yardım eden, öğretim süresi ilkokul üzerine yedi yıl, ortaokul üzerine dört yıl olan meslek okulu. Devamını Oku

 • meslek okulu: Öğrencilerini belli bir meslek için yetiştiren ve programında genel bilgi dersleri yanında geniş ölçüde meslek bilgisi derslerine de yer veren okul. Devamını Oku

 • ziraat meslek okulu: Bk. tarım meslek okulu Devamını Oku

 • akşam okulu: Öğrenim çağını geçirmiş olan genç ve yetişkinlerin genel eğitim ya da meslek bakımından yetişmelerini sağlayan okul. Devamını Oku

 • tekniker: Teknikçi. Devamını Oku

 • konservatuvar: Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul. Müzik, tiyatro ve bale alanlarının türlü dallarında sanatçı yetiştirme amacını güden, öğrenim süresi 7-9 yıl arasında değişen parasız yatılı, gündüzlü meslek okulu. Devamını Oku

 • ortaöğretim: İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri üniversiteye veya teknik ve Devamını Oku

 • özel eğitim okulu: İlköğrenim çağındaki eğitimi güç ve geri zekâlı çocukların yetişmesi için açılan ve kimi gündüzlü öğrencilerin de gidebildiği parasız yatılı okul. Devamını Oku

 • orta dereceli okul: Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul, lise, ilköğretmen okulu, ticaret lisesi, imam-hatip okulu, teknisyen okulu, kılgılı sanat okulu ve her türlü sanat enstitüleri ile benzerleri ve bunların dengi özel okullardan herhangi birine verilen genel ad. Devamını Oku

 • vocational school: Meslek okulu, meslek yüksek okulu, ticaret meslek okulu, teorik çalışŸmalarının yanında öğŸrencilere ticareti de öğŸreten okul, pratik meslek eğŸitimi okulu, pratik meslekî öğŸrenim okulu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar