örnekleşim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte örnekleşim kelimesinin manası:

 1. Toplum yaşamı içinde birey davranışları ya da başka ekin öğeleri için örnek biçimlerin oluşması süreci.

örnekleşim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • örnekle tanım: T gibi bir deyimin, kaplamına giren birtakım somut nesneler arasından örnek olarak seçilmiş (…) tek tek uygulanması yoluyla anlamının belirlenmesi. || Anl. göstermeyle tanım. Devamını Oku

 • ekin yayılması: Ekin öğelerinin, ekin karmaşıklarının içinde oluştukları toplum ya da toplumsal kümeden başka toplumlara, toplumsal kümelere yayılması. Devamını Oku

 • örnekbiçim: Gerçek bir dizgenin tümünün ya da bir bölümünün, yapı, işlev ve davranış özelliklerini bozmadan, içinde bulunduğu çevreden yalıtılarak belirli bir mantıkla nicel ya da nitel olarak gösterimi. Devamını Oku

 • toplumcu gerçekçilik: Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik hem de gelişme süreci içinde irdeleyen roman türü. Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik Devamını Oku

 • ahlak: Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları Örnek: Ahlak düzelmeden hiçbir şey düzelmez. Ç. Altan İyi nitelikler, güzel huylar Örnek: Bu şoförler hepinizin ahlakını bozdu. M. Ş. Esendal Mutlak olarak iyi olduğu düşünülen veya belli bir yaşam anlayışından kaynaklanan davranış kuralları bütünü. Devamını Oku

 • im dili: Konuşma ve yazı dışında kalan el, yüz, baş devinimleriyle, ayna, duman gibi araçlar yardımıyla anlaşmayı sağlayan imlerin tümü. krş. temel dil, ikincil dil. Devamını Oku

 • eytişim: Diyalektik. Dünyayı ve olayları tez, antitez, sentez süreci içinde dinamik olarak algılamaya ve yorumlamaya çalışan düşünce yöntemi. Devamını Oku

 • toplumbilimsel yasa: Toplum yapısının, birey ve toplumsal küme davranışlarının oluşum, işleyiş ve değişimindeki görece durağan nedensellik ya da işlevsellik ilişkilerini dile getiren genelleme. Devamını Oku

 • özbağlanımsal örnekbiçim: (Zaman dizileri) Özbağlanımsal süreci belirleyen örnekbiçim. Devamını Oku

 • biçim ölçütü: F. Ratzel’in (1844 -1904), birbirlerinden uzak bölgelerde ya da kıtalarda bulunan özdeksel kültür öğeleri arasındaki ırasal biçim benzerliklerini saptamak amacıyla kullandığı ölçüt. Devamını Oku

 • orak: Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı. Ekin biçme zamanı. Devamını Oku

 • toplumsal bileşim: Bir toplum nüfusunun toplumsal sınıf, meslek, gelir, yerleşme yeri, eğitim, siyasal görüş, din, dil gibi ekinsel özellikler bakımından bileşimi. Devamını Oku

 • acıklı: Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, koygun Örnek: İçeriden ince iniltilerle karışık acıklı bir uğultu çıkıyordu. Ö. Seyfettin Acı görmüş, yaslı, kederli Örnek: Kendimi bu acı ve acıklı kitlenin bir parçası gibi hissediyordum. H. E. Adıvar 1 – Dar anlamıyla tiyatroda, tragedyanın belirleyici yanı, temel özelliği ye felsefi özü. 2 – Bir oyun içindeacıklı görünümü sağlıyan gelişim. 3 -Genel anlamı Devamını Oku

 • uzerişim bölgesi: Bir kentin, çeşitli doğrultulardaki uzerişim uzaklıkları içinde kalan ve insanları sabah ve akşamları sürekli devinim içinde bulunan yörekentlerinden oluşan çevresi. Devamını Oku

 • benzeşim: Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme. İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar