orotik asit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte orotik asit kelimesinin manası:

 1. Pirimidin nükleotit oluşumunda bir ara ürün; serbest bir pirimidin, ribonükleosit. Orotidin.
 2. Pirimidinlerin üretiminde oluşan ara metabolitlerden biri.

orotik asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ribonükleik asit: Bir D-riboz şekeri, bir fosforik asit ve dört azot bazından (adenin, guanin, sitozin, urasil) birisini içeren nükleotitlerin polimeri, RNA. Hücrenin protein sentezinde önemli rol oynayan, hücrenin çekirdek ve sitoplazması içinde bulunan, DNA’nın transkripsiyonuyla oluşan tek zincirli ribonükleotit polimeri. Mesajcı RNA, ribozomal RNA ve taşıyıcı RNA olmak üzere üç tip RNA vardır. Devamını Oku

 • orotik asidüri: İdrarda orotik asit bulunması. Oratat fosforiboziltransferaz enzim etkinliğinin yokluğundan kaynaklanır. Devamını Oku

 • ksantilik asit: Ksantinin ribonükleotidi. Ksantinin ribonükleotidi. Devamını Oku

 • inozinik asit: Hipoksantinin ribonükleotidi. Devamını Oku

 • sitozin cyt c: Nükleik asit molekülünün (DNA ve RNA), dört temel bazından biri. Yapısmda bir heterosiklik halka bulunan, oluşturduğu nükleotit DNA çift ipliğinde daima guanin nükleotit ile üç hidrojen bağı ile birleşen, timin ile birlikte pirimidin grubunu oluşturan bir baz. Devamını Oku

 • borik asit: Etkisi az, beyaz, sedef görünümde bir madde, asit borik. H3Bo3; ak renkte, örüt ya da toz asit. (Isıya dayanıklı cam ve porselen yapımında, metalcilikte, bitkilerde mantar öldürücü olarak ve kimi Devamını Oku

 • bonkrekik asit: Adenin nükleotit translokazı baskılayan küf antibiyotiği. Devamını Oku

 • gliserol fosforik asit: Renksiz, kokusuz, su ve alkolde çözünen, yanıcı, gliserofosfatların üretiminde kullanılan, Lesitinlerin ve sinir dokularının yağımsı bir sıvı bileşeni. Devamını Oku

 • fumarik asit: Poliester üretiminde kullanılan, HOOC=CH-COOH (trans) formülüne sahip, renksiz katı dikarboksilik asit. Maleik asidin (cis-) izomeridir. Metabolizma sırasında vücutta oluşan, rasyonlara uygun miktarda katıldığında yemin enerji değerini artıran zararsız, meyve tadında, Devamını Oku

 • glukuronik asit: Glikozun birincil alkol grubunun oksitlenmesiyle meydana gelen şeker asidi. Glikoz-1-fosfattan askorbik asit üretiminde ara metabolit. Organizma için yabancı olan organik bileşiklerin detoksifikasyonunda ve idrarla atılımında görevli bir üronik asit. Hiyalüronik asit ve kondroitin sülfatın bir bileşeni. Devamını Oku

 • fitik asit: Yemlerdeki protein, karbonhidrat ve mineral maddelerle erimeyen kompleks bileşikler oluşturarak sindirimi düşüren, myoinositol halkası ve buna bağlı inorganik fosfattan ibaret serbest bir ester asidi. Devamını Oku

 • nükleik asitler: Nükleotit denen ve pürin ya da pirimidin bazlarının biri, riboz ya da deoksiriboz şekerinden biri ve bir fosforik asitten oluşan birimlerin tekrarlanması ile meydana gelen ve çekirdekte ve sitoplâzmada bulunan asitler. DNA, RNA. Devamını Oku

 • indolasetik asit ıaa: Bitki büyüme hormonlarından biri, doğal bir oksin. Devamını Oku

 • indolasetik asit: Bitki büyüme hormonlarından biri olan doğal bir oksin, indol-3-asetik asit, heterooksin, IAA. Devamını Oku

 • besinsel askorbik asit yetersizliği: Diyette askorbik asidin (C vitaminin) yetersizliği sonucu, kollajen üretiminde azalma, kollajen kırılganlığında ve parçalanma hızında artışla belirgin sadece insan, kobay, bazı primatlar ve mutant domuzlarda görülen bir beslenme hastalığı, iskorbüt, iskorbüt hastalığı, C vitamini eksikliği. Memelilerin çoğu karaciğerde glikozdan sentezledikleri için yetersizliğe sadece belli türler duyarlıdır. Buzağıların C vitaminine cevap veren dermatozisi bunun tek istisnasıdır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar