ortak hesap sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ortak hesap kelimesinin manası:

 1. Birden fazla kişi veya kuruluşun kullandığı banka hesabı.

ortak hesap ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • isimsiz hesap: Hesabı açtıranın isminin açıklanmadığı, her türlü işlemin banka ilgililerince hesap sahibine verilen bir hesap numarası ile yürütüldüğü banka hesabı türü. Devamını Oku

 • vadeli hesap: Belirli bir süre için açılmış banka hesabı, vadeli mevduat. Devamını Oku

 • vadesiz hesap: Süresi belirlenmemiş, paranın istenildiği zaman çekilebilmesine imkân tanıyan banka hesabı, vadesiz mevduat. Devamını Oku

 • hesap özeti: Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel. Ticari ilişkide bulunan kişi ya da kuruluşların belirli dönemlerde hazırladıkları karşılıklı borç ve alacaklarını gösteren belge. Devamını Oku

 • birliktelik: Birlikte olma durumu Örnek: Kim bilir, belki onunla, kuşkularımızı ve aptallıklarımızı yenecek bir birlikteliği yeniden kurabiliriz. E. Bener Banka ve şirket gibi birden fazla bağımsız kuruluşun büyük kaynak ve beceri gerektiren projeleri gerçekleştirmek ve/veya fonlamak amacıyla oluşturduğu kuruluşlar birliği. Devamını Oku

 • cari hesap: İki taraf arasında sürüp giden alacak verecek işlemlerinin tutulan hesabı. Birbiriyle sürekli iş ilişkisinde bulunan iki kişinin karşılıklı borç ve alacaklarını her defasında nakden ödeyip tahsil etmek yerine bunları borç Devamını Oku

 • ortak yüklem: Birden çok öznenin bağlı bulunduğu yüklem. Birden çok öznenin meydana getirdiği aynı yüklem: Biri kalemi aldı, öbürü de kitabı; Biri gezmeye gitti, biri çalışmaya; Ali de uyudu, Ahmet de vb. Devamını Oku

 • hesap: Aritmetik. Matematiksel işlem. Alacaklı veya Devamını Oku

 • ortak yaşam: İki hayvan, iki bitki veya bir hayvan bir bitki arasındaki karşılıklı yararlanmaya dayanan beraberlik. Birden çok türe ait bireylerin bir arada yaşaması. Farklı iki organizmanın yakın ilişki içinde yaşamaları, simbiyoz, Devamını Oku

 • banka murakıbı: Banka işlerini denetlemek amacıyla banka genel kurulu tarafından seçilen kişi. Bk. banka denetçisi Devamını Oku

 • çek: Bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para yerine verdiği ve karşılığı banka hesabından ödenen yazılı belge. Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse. Devamını Oku

 • ek kart: Banka müşterisinin kendi hesabından kart aracılığıyla harcama yetkisi verdiği ve kendisiyle birlikte müşterek ve müteselsil borçlu olan kişinin kullandığı kart. Devamını Oku

 • hesap adamı: Yarar zarar hesabını yaparak işe girişen. Devamını Oku

 • ortak: Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar Örnek: Bırakın ortağıma bir telefon edeyim. H. Taner Kuma Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, Devamını Oku

 • borçlu cari hesap kredisi: Bk. kredi hesabı 2 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar