ostium ileale sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ostium ileale kelimesinin manası:

 1. Atgillerde kıvrık bağırsağın kör bağırsağa açılış deliği.
 2. Atgillerde kıvrık bağırsağın kör bağırsağa açılış deliği.Dgr.: anat. ostium ileale

ostium ileale ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ostium aorta: Aorta’nın sol karıncık içindeki başlangıç deliği. Aorta’nın sol karıncık içindeki başlangıç deliği.Dgr.: anat. ostium aortae Devamını Oku

 • ostium timpanikum tuba auditiva: Kulakta, tuba auditiva’nın cavum tympani’ye açılış deliği. Kulakta, tuba auditiva’nın cavum tympani’ye açılış deliği.Dgr.: anat. ostium tympanicum tubae auditivae Devamını Oku

 • ostium ejekulatoryum: Ductus ejaculatorius’un, colliculus seminalis üzerindeki açılış deliği. Ductus ejaculatorius’un, colliculus seminalis üzerindeki açılış deliği.Dgr.: anat. ostium ejeculatorium Devamını Oku

 • ostium trunsi pulmonalis: Kalbin sağ karıncığından çıkan truncus pulmonalis’in deliği. Kalbin sağ karıncığından çıkan truncus pulmonalis’in deliği.Dgr.: anat. ostium trunci pulmonalis Devamını Oku

 • ostium faringeum tuba auditiva: Östaki borusunun yutağa açıldığı delik. Östaki borusunun yutağa açıldığı delik.Dgr.: anat. ostium pharyngeum tubae auditivae Devamını Oku

 • ostium pilorikum: Mideyle onikiparmak bağırsağını birleştiren delik. Mideyle onikiparmak bağırsağını birleştiren delik.Dgr.: anat. ostium pyloricum Devamını Oku

 • ostium abdominale tubae uterinae: Ostium abdominale tuba uterina Devamını Oku

 • ostium ureteris: Sidik borusunun sidik kesesindeki açılış deliği. Devamını Oku

 • kanat arka deliği: Köpekte ve atgillerde , basisphenoid’in processus pterygoideus’unda bulunan canalis alaris’i n arka deliği, foramen alare kaudale. Köpekte ve atgillerde, basisphenoid’in proc. pterygoideus’unda bulunan canalis alaris’i n arka deliği, foramen alare Devamını Oku

 • divertikulum nazi: Atgillerde burun deliğinin dorsalindeki bir giritle başlayan ve kör olarak sonlanan deriden çıkmaz yol. Devamını Oku

 • torus levatoryus: Ostium pharyngeum tubae auditivae’nin altında bulunan, musculus levator veli palatini’nin çıktığı kabartı. Ostium pharyngeum tubae auditivae’nin altında bulunan, m. levator veli palatini’nin çıktığı kabartı.Dgr.: anat. torus levatorius Devamını Oku

 • tenya koli: Atgillerde kalın bağırsaklar üzerinde bulunan şeritler. Atgillerde kalın bağırsaklar üzerinde bulunan şeritler.Dgr.: anat. teniae coli Devamını Oku

 • labiyum mayus pudendi: Eşey deliği büyük dudağı . Eşey deliği büyük dudağı. Dgr.: anat. labium majus pudendi Devamını Oku

 • sinus koronaryus: Kalbin sağ kulakçığında, ostium venae cavae caudalis’in altında bulunan boru biçiminde bir oyukluk. Kalbin sağ kulakçığında, ostium venae cavae caudalis’in altında bulunan boru biçiminde bir oyukluk.Dgr.: anat. sinus coronarius Devamını Oku

 • ligamentum sternoperikardiyakum: Kalbi göğüs kemiğine, atgillerde ve geviş getirenlerde bağlayan bağ. Kalbi göğüs kemiğine, atgillerde ve geviş getirenlerde bağlayan bağ.Dgr.: anat. ligamentum sternopericardiacum Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar