östrüs sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte östrüs kelimesinin manası:

 1. Kızgınlık.

östrüs ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • anöstrüs: Dişi memelilerde yumurtalık etkinliğinin anormal bir biçimde yokluğu. Kedi, koyun, kısrak, keçi gibi mevsimsel poliöstrik hayvanlarda üreme sezonları arasındaki inaktif dönem (mevsimsel anöstrüs). Devamını Oku

 • proöstrüs: Hayvanlarda gonadotropin hormonlarının etkisiyle sarı cisimciğin gerilemesiyle başlayıp foliküler gelişmenin belirginleştiği ve hızlandığı, kanda östrojen seviyesinin yükselmesi, genital organlarda kanlanma ve proliferasyonun başlamasının görüldüğü kızgınlık öncesi evre. Devamını Oku

 • diöstrüs: Kızgınlık döngüsünün en uzun devrelerinden biri. Bu dönemde metösrüste biçimlenen sarı cisim etkin olarak progesteron salgılar. Poliöstrik hayvanlarda dönemin sonlarına yakın uterustan salgılanan lüteolitik maddeler sarı cismin erimesine neden olarak diöstrüsün sona ermesini sağlar ve hayvan yeniden proöstrüs evresine girer. Devamını Oku

 • poliöstrüs: Gebe kalmadıkları sürece belli aralıklarla kızgınlıkları tekrarlama. Sığır, domuz ve mandalar yıl boyu poliöstrüs gösterirken, kısrak, koyun, keçi ve kedi mevsim içinde poliöstrüs gösterirler. Devamını Oku

 • uzayan diöstrüs: Siklik kısraklarda özellikle geçiş dönemlerinde gebe olmamasına rağmen siklik korpus luteumun kalıcı duruma geçmesi sonucu biçimlenen diöstrüs süresinin uzaması. Devamını Oku

 • mevsimsel poliöstrüs: Koyun, keçi, kısrak, kedi gibi hayvanlarda, kendilerine özgü üreme sezonu içinde, gebe kalmadıkları sürece belli aralıklarla kızgınlıkların yinelenmesi. Devamını Oku

 • proöstrüs kanaması: Köpeklerde kızgınlık döngüsünün proöstrüs döneminde gözlenen, döl yatağı kökenli, ortalama 9 gün süren kanlı vajinal akıntı. Devamını Oku

 • str: Suspend To Ram: Sistemi Askıya Almak Bilgisayarın düşük güç-tüketim moduna geçmesidir.Sisteme bağlı diğer bileşenlerin bir çoğu kapalı iken,açık uygulamalar ve aktif dosyalar RAM’e kaydedilir. Devamını Oku

 • dest connect str: Hedef bağlantı dizesi Devamını Oku

 • strüktür: Yapı. Yapı Devamını Oku

 • strüktüralist: Yapısalcı. Devamını Oku

 • strüktüralizm: Yapısalcılık. Bk. yapısalcılık Devamını Oku

 • strüktürel: Yapısal. Devamını Oku

 • mevsimsel anöstrüse geçiş: Kısrak, koyun, keçi gibi türlerde üreme mevsiminden mevsimsel anöstrüse geçiş, üreme sezonundan mevsimsel anöstrüse geçiş. Devamını Oku

 • mevsimsel anöstrüsten üreme sezonuna geçiş: Kısrak, koyun, keçi gibi türlerde mevsimsel anöstrüsten üreme mevsimine geçiş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar