outcropping sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte outcropping kelimesinin manası:

 1. Yeryüzüne çıkmışŸ kaya, yeryüzüne çıkıp görünen kaya, yeryüzüne çıkmışŸ ve açıkta olan büyük bir kayanın parçası

outcropping ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • outcrop: Yeryüzüne çıkmak (kaya), patlak vermek, ortaya çıkmak Bir arz tabakasının yeryüzüne çıkması Devamını Oku

 • biyosfer: Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. (Yun. bios: hayat; sphaira: dünya) Canlı organizmaların birbirleriyle ilişkilerinin sürdüğü kayaç, su ve hava katmanlarından oluşan yeryüzü örtüsü. Devamını Oku

 • dış püskürük kayaçlar: Yeryüzüne püskürmüş olan magmanın katılaşmasıyle oluşmuş kayaçlar. Devamını Oku

 • kireçtaşı: Ana bileşimi kalsiyum karbonat olan, oluşum biçimine göre pek çok türü bulunan ve yeryüzünde çok yaygın olan tortul kayaç. Doğal kalsiyum karbonat. Devamını Oku

 • yağmur: Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet Örnek: Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu. M. Ş. Esendal Çok ve sık düşen, gelen şey. Devamını Oku

 • havalı kesim: Yeryüzünün altındaki geçirimli kayaçların, su basıncı altında su ile doygun olmayan kesimi. Devamını Oku

 • rock: Sallamak, sallanmak, sallayarak uyutmak, sarsmak, şok etmek, zorlaştırmak, sarsılmak, şok olmak, rock yapmak (dans), ırgalamak Kaya güvercini Devamını Oku

 • püskürük kayaçlar: Yanardağların ağzından yeryüzüne püskürtülen lav, kül vb. kızgın özdeklerin alçak yerlere yığılıp az çok hızla soğumaları sonunda oluşan kayaçlar. Devamını Oku

 • kelaynak: Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik’te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan, başı tüysüz, soyu tükenme tehlikesi altında olan, uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita). Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının,kelaynakgiller (Threskiornithidae) familyasından, Devamını Oku

 • başkalaşmış kayaçlar: Yerkabuğunu oluşturan tortul ya da püskürük kayaçların; içgüçlerin yüksek sıcaklık, basınç gibi fiziksel etkileri altında yapısal değişmeye uğramasıyla oluşan üç büyük kayaç takımından biri. bkz. tortul kayaçlar, püskürük kayaçlar. Devamını Oku

 • eşdüzeltim: 1-Yapım işlemlerini kolaylaştırmak için ayrı düzeylerdeki toprak parçalarının, kazarak, toprağı başka yere taşıyarak aynı düzeye getirilmesi işi. 2 – Yeryüzünde bulunan ya da yeryüzüne yakın olan noktaların düşey doğrultudaki uzaklıklarının ölçülmesi işi. Devamını Oku

 • slippery: Kaypak, kaygan, kayağan Hilekâr, güvenilmez Devamını Oku

 • bedrock: Kaya tabanı, taban kaya, ana kaya Esaslı, sarsılmaz, taban, son Devamını Oku

 • tortul kayaçlar: Çeşitli kökenden tortuların katmanlar durumunda sıkışıp katılaşmalarıyla oluşan üç büyük kayaç takımından biri. bkz. Püskürük kayaçlar, başkalaşmış kayaçlar. Devamını Oku

 • rock 1: Kaya; kaya parçası. taşŸ. kaya gibi kuvvetli şŸey. argo büyük mücevher, elmas. İng. akide şŸekeri.” Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar